Burgemeester wil dossier Witte Molen bepleiten bij Bourgeois

Naar aanleiding van het artikel '450 handtekeningen tegen verval Witte Molen', dat maandag in de krant verscheen, wil burgemeester André Peeters (CD&V) benadrukken dat er de voorbije jaren toch heel wat is gebeurd om het verval tegen te gaan. Bovendien wil hij op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois langsgaan om de zaak te gaan bepleiten.

"De eigenaar van de molen heeft, in uitvoering van het PPS-samenwerkingsakkoord De Witte Molen, wel degelijk een volledig uitgewerkt subsidie-aanvraagdossier bij de hogere overheid ingediend", weet de burgemeester. " Dit subsidiedossier werd in 2014 ontvankelijk verklaard maar wacht nog op een ministerieel besluit dat het definitieve subsidiebedrag moet vastleggen. De eigenaar heeft dit eerst nodig voor hij verdere stappen kan zetten. Daar wringt het schoentje. Het is bekend dat subsidiedossiers voor monumentenzorg in Vlaanderen, omwille van budgettaire beperkingen, soms jarenlang op een dergelijke goedkeuring kunnen wachten. Als burgemeester met toch wel een groot hart voor monumentenzorg in onze stad kan ik dit alleen maar betreuren."


De bal ligt momenteel dus in het kamp van minister-president Geert Bourgeois, die bevoegd is voor monumentenzorg. "Bij de plaatselijke N-VA-fractie heb ik aangedrongen om, bij de minister-president, aan te dringen op een snellere afhandeling van dit dossier. Ik heb hen tevens voorgesteld dat ik bereid ben om, als burgemeester, met een delegatie van de plaatselijke N-VA deze zaak te gaan bepleiten." (GMA)