Bewoners vragen bufferbekken in Kloesbos tegen overstromingen

De bewoners brachten enkele specialisten en burgemeester André Peeters naar het Kloesbos om te onderzoeken of een bufferbekken soelaas kan brengen.
Foto RV De bewoners brachten enkele specialisten en burgemeester André Peeters naar het Kloesbos om te onderzoeken of een bufferbekken soelaas kan brengen.
De omgeving van de Rillaarse-baan werd in juni 2016 zwaar getroffen door het noodweer. De aanleg van een bufferbekken in het Kloesbos kan wellicht een herhaling voorkomen. Op vraag van enkele dorpsbewoners brachten enkele specialisten, samen met burgemeester André Peeters (CD&V), een plaatsbezoek. Zij onderzochten ter plaatse of de aanleg van een bufferbekken en houthakseldammen tot de mogelijkheden behoren.

"In het centrum van Gelrode veroorzaken hevige of langdurige regenbuien vaak wateroverlast", aldus Peeters. "De Vennebeek, die op dat moment al overvol zit, kan het water dat van de hellingen naar beneden stroomt niet bergen. Dit heeft tot gevolg dat de beek buiten haar oevers treedt en percelen en huizen onder water dreigen te lopen." In juni 2016 moest zelfs een school ontruimd worden. "Een oplossing kan er in bestaan om het water te bufferen in een bufferbekken in het Kloesbos." Op vraag van enkele dorpsbewoners onder leiding van Caroline Van den bergh en Frans Deboes en met medewerking van gedeputeerde Monique Swinnen brachten specialisten een plaatsbezoek. "Er wordt nu samen met de medewerkers van de dienst Waterlopen van de provincie en Aquafin bekeken wat haalbaar is", klinkt het. (GMA)