Administratieve doorlichting stadsdiensten aan de gang

Bij verschillende departementen van de stad Aarschot loopt momenteel een forensische audit. Dat is een intern administratief onderzoek dat zich toespitst op fraudebestrijding. Hier wordt bij een vermoeden van onregelmatigheden niet meteen het gerecht ingeschakeld. Dat gebeurt wel als er aanwijzingen zijn dat er misdrijven zijn gebeurd.

Het vooronderzoek was eerder ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat er bijkomende onderzoeksdaden moeten verricht worden. "Dat baart ons ernstige zorgen", zeggen voorzitter Bob D'hoedt en fractieleider Kevin Garcia (N-VA). "Men gaat niet alles uitpluizen als er geen ernstige aanwijzingen zijn."


De oppositiepartij betreurt ook het feit dat de gemeenteraadsleden vooraf niet werden ingelicht. "Had gemeenteraadslid Bart Dehaes het punt niet ter sprake gebracht, dan hadden we nog altijd van niets geweten", voegt Garcia eraan toe. "We zullen dit van kortbij opvolgen. We wachten vol ongeduld op het rapport van Audit Vlaanderen. Dat zal hopelijk meer duidelijkheid scheppen."

Herinneringen

Het stadsbestuur bevestigt dat er momenteel een forensische audit plaatsvindt. "We hebben geen flauw idee waar het precies over gaat", reageert burgemeester André Peeters (CD&V). "We wachten op het rapport van de audit. Meer kan ik er niet over kwijt. We behouden wel het vertrouwen in onze diensten. Alle handelingen zijn correct verlopen."


De audit roept bij een aantal raadsleden ongetwijfeld herinneringen op aan de toewijzing van het stedelijk afvalbeheerscontract in 2000 en de onregelmatigheden die men in dit dossier ontdekte. (GMA)