8.971 amfibieën van gewisse dood gered

EERSTE OVERZETACTIE VAN NATUURPUNT MAG SUCCES GENOEMD WORDEN

Kristof Bauwens aan de Gelrodeweg, een van de zwarte punten voor de amfibieën.
Foto Mertens Kristof Bauwens aan de Gelrodeweg, een van de zwarte punten voor de amfibieën.
Natuurpunt Aarschot heeft dit voorjaar 8.971 amfibieën van een gewisse dood gered. De jaarlijkse trek van padden, kikkers en salamanders eindigt doorgaans in een bloedbad op onze wegen, maar voor het eerst werden ze nu door vrijwilligers veilig naar de overkant gebracht.

Ook bij Natuurpunt zelf zijn ze onder de indruk van de hoeveelheid amfibieën die gered werden. "Ik donderde bijna van mijn stoel toen ik de eindbalans zag", lacht initiatiefnemer Kristof Bauwens. "We hebben 4.961 padden, 3.022 kikkers en 988 salamanders overgezet. Dit had ik totaal niet verwacht. Alle lof gaat uiteraard naar de vrijwilligers, van wie sommigen al hun vrije avonden opgeofferd hebben om de dieren veilig over te helpen steken. Ik heb alvast een bedankfeestje op poten gezegd om hen ook persoonlijk te kunnen bedanken."


Eerste taak was het in kaart brengen van de 'zwarte punten' in de stad, plaatsen waar elk jaar veel dieren doodgereden worden wanneer ze zich aan de oversteek richting waterpoelen wagen. "Ik had zelf al weet van vier zulke punten", aldus Kristof. "Na overleg met paddenoverzetgroep Zebrapad groeide dat aantal al snel tot elf. We wisten dan ook dat er veel helpende handen nodig waren om al die dieren veilig over te zetten. Eerst hebben we een driehonderd meter lang paddenscherm geplaatst. In samenspraak met het stadsbestuur en de politie konden ook twee wegen met nadarhekken afgesloten worden. Op de acht andere locaties hebben we voor 'raapacties' gekozen. Hierbij worden dieren met de hand uit de berm geplukt en vervolgens veilig overgezet. Dat was het geval aan onder meer de Veelsebaan in Wolfsdonk."

Waarschuwingsborden

Er werden ook borden geplaatst om automobilisten te wijzen op de overstekende padden. Die stonden onder meer langs de Gelrodeweg in Gelrode. In de voorbije weken waren alle locaties zo goed als permanent bemand om de dieren veilig over te zetten. "We zijn begonnen op 15 februari, maar dat bleek een valse start te zijn", vertelt Kristof. "De meeste dieren draaiden zich dan nog eens goed om in hun winterslaap. Vanaf 10 maart was het evenwel alle hens aan dek. Alleen naar het einde toe stelde ik wat 'overzetvermoeidheid' vast, wat begrijpelijk is."


Omdat ook het aantal overgezette dieren bijgehouden werd, weet Natuurpunt perfect hoeveel er behoed werden voor de dood. "Volgend jaar ondernemen we uiteraard een nieuwe actie", zegt Kristof nog. Wie zin heeft om dan mee te helpen, kan Natuurpunt Aarschot contacteren via Facebook.