32.175 euro voor Kerkfabriek Sint-Antonius Abt

Foto Ponsaerts

De Kerkfabriek Sint-Antonius Abt uit Wolfsdonk (Aarschot) ontvangt 32.175 euro plattelandssubsidies voor haar project 'Verhalen verbinden platteland'. Door een verminderde affiniteit met het kerkenerfgoed verdwijnen ook de verhalen over het religieuze en agrarisch erfgoed op het platteland beetje bij beetje. In Langdorp en Wolfsdonk willen ze dit vermijden. Het Kerkfabriek zal alle relevante informatie daarom verzamelen en inventariseren. Vervolgens zullen ze via verschillende activiteiten zoals wandelingen en concerten worden 'verteld'. Dit zal ouderen, kinderen, personen met een handicap maar ook de 'inwijkelingen' moeten samenbrengen. Het hele project zal zo'n 49.500 euro kosten, waarvan een groot deel dus via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus wordt gefinancierd.


(SPK)