"Hij was visionair in de zorg voor andersvaliden"

HUIZE EIGEN HAARD NEEMT AFSCHEID VAN LEON VERLINDEN (89)

Leon Verlinden hielp Huize Eigen Haard oprichten.
Foto Bollen Leon Verlinden hielp Huize Eigen Haard oprichten.
Huize Eigen Haard neemt afscheid van haar oprichter. Leon Verlinden (89) is vorige donderdag overleden. In 1972 begon hij zelf met opvang voor gehandicapten, om zijn zus te helpen. "Hij was visionair in de zorg voor andersvaliden", zegt zijn dochter Martine. "In die tijd bestonden geen zorgcentra, laat staan serviceflats. Dat idee hebben we aan hem te danken." 

"Zijn halfzus Chris was geboren met een zware fysieke handicap. Toen hun ouders overleden bleef voor Chris geen andere mogelijkheid dan geplaatst te worden in een rusthuis", vertelt Martine.


"Uit bekommernis voor haar is hij zelf met opvang begonnen voor tien personen. Dat gebeurde heel kleinschalig, in een rijhuis in de Gasthuisstraat. Hij kreeg hulp van buren en serviceclubs en we organiseerden kermissen. In 1972 waren er nog geen Vlaamse overheid of subsidies."


In 1978 verhuisde Verlinden naar de Herseltsesteenweg en werd een eerste woonblok gebouwd voor 40 cliënten. "Het verbaasde ons dat hij alles zo snel voor mekaar kreeg", zegt Walter Verheyden, huidig directeur dienstverlening.


"Toen er stilaan steun van de overheid begon te komen, zette hij door. Omdat Leon zo gedreven was is Eigen Haard snel kunnen doorgroeien. Toen hij in 1993 met pensioen ging was hij fier dat hij zulk aanbod heeft kunnen realiseren. Onze schaalvergroting is hij nog lang blijven volgen, als lid van de raad van bestuur."

Bollen

De Kiem

Verlinden zorgde niet alleen voor opvang. "Daarnaast was hij ook begonnen met De Kiem", zegt Martine, "een tewerkstellingsproject om andersvalide mensen aan een job te helpen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook die faciliteit was nieuw. Tegenwoordig heet het Synkroon, met als basis Aarschot. Er zijn elf vestigingen van in Vlaanderen."


De vzw Huize Eigen Haard heeft 290 mensen personeel in dienst en bedient 400 cliënten. Een groot aantal verblijven in het centrum in de Herseltsesteenweg, waaronder ook zijn zus Chris (75).


De vzw heeft verschillende dagcentra in Langdorp, Wezemaal, Herselt en studio's voor zelfstandig wonen, onder andere in Heist-op-den-Berg. In de Gasthuisstraat waar het ooit begon, verblijven vandaag zeven cliënten.


"Met Huize Eigen Haard heeft hij één van de moderne monumenten van onze stad opgericht", zegt burgemeester André Peeters (CD&V).


"Leon was een aimabele en zeer betrokken man, die ook aan de wieg stond van een aantal sociale en culturele verenigingen in Aarschot."


Verlinden woonde tot voor kort nog thuis met zijn vrouw.


Na enkele opnames in het ziekenhuis met hartproblemen ging zijn gezondheid achteruit. De laatste weken verbleef hij in het woonzorgcentrum Sint-Rochus.


De uitvaartplechtigheid vindt vrijdagochtend plaats om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna wordt hij in beperkte familiekring begraven.