Aantal leerlingen in Freinet stijgt spectaculair

Secundair freinetonderwijs in Mechelen zit in de lift. "We zijn in zes jaar tijd van 10 leerlingen naar 191 leerlingen gegaan", zegt Katie Steemans, directeur Busleyden Atheneum campus Caputsteen. De school biedt ASO-studierichtingen parallel lopend in methodeonderwijs aan. Jaar na jaar neemt de belangstelling toe. "De leerlingen komen niet langer uitsluitend uit Freinet basisonderwijs", weet ze. Freinetcoördinator van de school Roos Van Baelen schrijft de groei vooral toe aan mond-tot-mondreclame, in mindere mate aan een lovend rapport van de inspectie. "Uit enquêtes blijkt dat het welbevinden van leerlingen Freinetonderwijs hoog ligt. Ook daar kijken ouders naar." (WVK)