Fusiegemeenten volop in overleg

De gemeenten Aalter en Knesselare hebben beslist om elk apart enkel nog over lopende zaken te beslissen, en alle meer ingrijpende beslissingen voortaan in nauw overleg te nemen. "Op 11 oktober vorig jaar werd de definitieve beslissing tot de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare door de twee gemeenteraden goedgekeurd", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van aalter. "Nu is een periode van lopende zaken ingetreden. Als er nu beslissingen genomen moeten worden die niet tot de lopende zaken behoren, is er een verplicht overleg nodig tussen de twee gemeenten. Dat verplicht overleg kan gebeuren tijdens een vergadering van de Ambtelijke Coördinatiewerkgroep Fusie." (JSA)