Werken omgeving Schotte

Er zijn volop omgevingswerken aan de gang aan de site van sportcentrum Schotte in Erembodegem. "Midden april start de afbraak van de betonafsluiting langs de Kapellekensbaan. Hierdoor verhoogt de zichtbaarheid van de nieuwe groene omgeving voor buurtbewoners en de controle op sluikstoren", zegt Hannah Verdoodt van Aalst Sport. "Aansluitend zal een nieuwe, doorzichtige afsluiting geplaatst worden. Na de werken zullen er acties het ruimen van zwerfvuil plaatsvinden."


Op de site zijn er nog volop saneringswerken aan de gang. Aannemer Verelst haalt er in opdracht van Ovam asbest weg. Na de sanering start de groenaanleg. "Midden april start ook de verdere afvoer van grond en steenpuin. Aansluitend worden de ontgraven zones afgedekt met geotextiel en wordt er met aangevoerde, zuivere grond een speellandschap gecreëerd", zegt Aalst Sport. "Ook start de verdere afwerking van het klimplatform. Op 7 mei wordt dit platform feestelijk geopend."


Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) is tevreden. "Schotte staat binnenkort niet enkel meer synoniem voor sport, maar van zodra de omgevingsaanleg beëindigd is, zal het park rond de sporthal plaats bieden voor klimmen, wandelen, spelen en natuureducatie", zegt ze. "Deze ooit ontoegankelijke, vervuilde en bouwvallige site wordt een dynamisch recreatiedomein aan de Dender dankzij de samenwerking tussen Sportag, Solva, Ovam en Infrabel." (RLA)