Walstraat wordt fietsstraat

Na de Molenstraat en de Arbeidstraat komt er een derde fietsstraat in Aalst: de Walstraat. Het gaat om de doorsteek tussen de Treinstraat en de Fritz De Wolfkaai.


"De doorsteek vanaf de Leirekensroute richting Sint-Annabrug via de konker en de Walstraat wordt vanaf september veiliger voor de fietser. Dit past binnen de uitrol van het nieuwe fietsbeleidsplan dat voorziet in een systematische aanpak van onveilige kruispunten", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Dagelijks willen er honderden fietsers via de Zwembadlaan doorrijden naar het centrum van Aalst. Een groot deel van hen rijdt richting Sint-Annabrug via de Walstraat, maar ondervindt daarbij een onveilige conflictsituatie met gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Frits De Wolfkaai. De stad heeft beslist de onderdoorgang onder de spoorweg tussen Hoge Vesten en Treinstraat te knippen voor gemotoriseerd verkeer. De Hoge Vesten wordt daardoor een doodlopende straat waar dubbelrichtingsverkeer wordt ingevoerd. De Walstraat krijgt het statuut van fietsstraat", zegt hij. "Er komt aan de oversteek een verhoogde plateau zodat de fietser er ook veilig én in voorrang kan oversteken. De plateau krijgt een opvallende rode kleur om de overgang te accentueren", zo zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (lijst A). Alle aanpassingen gebeuren binnen een proefopstelling en worden na zes maand geëvalueerd door de stad. (RLA)