Vochtproblemen in 13 jaar oude ontmoetingshuis De Brug

ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
Ontmoetingshuis De Brug in Aalst bevindt zich dertien jaar na de opening in een twijfelachtige staat. Met de verf die van de muren valt en kapotte technische installaties in de keuken is er werk aan de winkel. “Het stadsbestuur neemt deze ontmoetingsplaats niet au sérieux”, zegt sp.a’er Deniz Özkan.

In De Brug zijn er enkele sociale voorzieningen zoals buurthuis De Living van Parol, het sociaal restaurant van De Loods, Buurtweb en Buurtwildt.  Gemeenteraadslid Deniz Özkan (sp.a) stelde in de gemeenteraad van Aalst een vraag over de staat waarin ontmoetingscentrum De Brug zich bevindt.

Stad laat het verkommeren

“In september 2006 werd De Brug aan Hertshage ingehuldigd. Het was een mijlpaal van het samenleven op Rechteroever in Aalst. Je kan het belang van dit ontmoetingscentrum niet overschatten. De Brug is voor vele mensen een tweede thuis. Als gemeenteraadslid voel ik mij beschaamd als ik De Brug binnenkom. De verf valt er van de muren, de technische installaties in de keuken laten het vaak afweten”, zegt Özkan (sp.a). “De stad laat dit gebouw verkommeren, de mensen voelen dat het stadsbestuur van Aalst hun ontmoetingsplaats niet au sérieux neemt.”

Ilse Uyttersprot (CD&V), schepen van Vrije Tijd, antwoordde dat de Daenszaal in 2018 77 keer verhuurd was, de keuken 36 keer, de Martenszaal 286 keer en de computerzaal 103 keer.

Op termijn zal het sociaal restaurant verhuizen naar De Gendarmerie in de Denderstraat, maar wat dan met de toekomst van De Brug. “We zullen inderdaad moeten nadenken over de toekomst. Wat met De Brug wanneer het sociaal restaurant is vertrokken? Op dit moment is er nu voor De Brug een hoge bezettingsgraad op alle momenten van de dag. Dat strookt met mijn visie dat alle gebouwen zoveel als mogelijk multifunctioneel moeten worden gebruikt”, zegt schepen Uyttersprot (CD&V). De veelvuldige verhuringen kunnen ons alvast doen besluiten dat er nog steeds een nood is aan infrastructuur en dat we De Brug daarvoor moeten blijven inzetten.”

Grote onderhoudsbeurt

“Het gebouw dateert van 2005 en is voorzien van alle apparatuur en industriële keuken. De oudere collega’s uit de gemeenteraad zullen beamen dat hierin fors werd geïnvesteerd. Het spreekt voor zich dat we het gebouw als een goed huisvader moeten onderhouden. En dat er na vijftien jaar een grote onderhoudsbeurt nodig zal zijn, spreekt voor zich. De nodige voorstellen zullen gedaan worden in de bespreking van de meerjarenplanning eind dit jaar”, zegt de schepen.

ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De Brug
ontmoetingshuis De Brug
RLA ontmoetingshuis De BrugReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.