Vlaams Belang enthousiast over besparingsplannen schepen De Ridder (N-VA): “Het Aalsters personeelsbestand is een Mexicaans leger”

Steve Herman.
VB Steve Herman.
Deze week lekte uit dat schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) groot voorstander is van een fors afgeslankte lokale overheid. Over een afschaffing van zaken zoals het stedelijk onderwijs, de jeugddienst, cultuur- en sportsubsidies wordt beslist tegen eind dit jaar. Het zou de job van een kwart van het personeel in gevaar kunnen brengen. Oppositiepartijen sp.a en Groen protesteren luid. De Ridder krijgt wel applaus van Vlaams Belang.

VB’er Steve Herman is zelfs laaiend enthousiast over de voorstellen van Matthias De Ridder (N-VA). “Wij pleiten er al langer voor dat de stad zich concentreert op haar kerntaken. De financiële realiteit zal het bestuur er nu toe dwingen. Schepen De Ridder krijgt van mij alle steun in die zin dat hij, wat mij betreft, moet snoeien aan de top”, zegt Steve Herman (VB). “Ik stel het Aalsterse personeelsbestand altijd voor als een Mexicaans leger: per soldaat zijn er tien generaals. Een omgekeerde piramide dus. Er is personeel op de effectieve werkvloer te weinig, terwijl het stadhuis dik bezaaid loopt met duurbetaalde directeurs.”

“Weg met ontwikkelingshulp”

Volgens Herman (VB) moet daar verandering in komen. “De borstel moet erdoor aan de top. Ik zou tegelijk zo snel mogelijk het stadhuis kopen. Nu huurt de stad dat. Verder moeten alle subsidies aan schimmige sociale verenigingen onder de loep genomen worden. Vlaams Belang kiest voor de zorg en het oplossen van de kleine en betaalbare ergernissen van elke dag bij de Aalstenaar in plaats van pakweg ontwikkelingshulp, wat geen kerntaak van de gemeente is”, zegt Vlaams Belang.

“De grote vraag is of schepen De Ridder voldoende sterk in zijn schoenen staat tegenover de aasgieren binnen zijn eigen meerderheid, en net daar heb ik mijn twijfels over. Maar hij zal in ons een steunpilaar vinden als hij eindelijk de tering naar de nering wil zetten en de stadshuishouding als een goede huisvader wil beheren.”

“Cultuur en jeugd wel kerntaken”

Lander Wantens (Groen) zegt dan weer het volledig omgekeerde. “Voor Groen behoren cultuur, jeugd en internationale samenwerking wel tot de kerntaken van een lokaal bestuur. Het ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie versterken, zowel structureel als op vlak van accommodatie is een belangrijke taak van een lokaal bestuur. Ook de ondersteuning van kansengroepen, de opvang van mensen in nood blijft een taak van de stad”, zegt Wantens.

“Ook het voorzien en onderhouden van betaalbare sociale woningen, de beoogde 10 procent is nog veraf in Aalst. Onderhoud en beheer van openbaar domein, ruimtelijke ordening, veiligheid en preventie maken deel uit van de kerntaken”, aldus Groen. “Dit gaat ook over veilige voet- en fietspaden en extra inzetten op straathoekwerkers en politie op straat, die onder de mensen zijn. Het is duidelijk dat er deze legislatuur financiële keuzes gemaakt moeten worden. Groen wil geen zoveelste duur prestigeproject zoals de Esplanadeparking, maar investeringen in de mensen: armoedebestrijding, straathoekwerkers, sociale huisvesting, jeugdwerk.”

“Privésector doet het niet altijd beter”

Sp.a’er Sam Van de Putte is eveneens kritisch. “Op dit moment weten we heel weinig over de inhoud van de voorstellen van De Ridder. Maar een stad moet ervoor zorgen dat de dienstverlening betaalbaar is voor iedereen. Het avontuur waarbij bijvoorbeeld de vakantiespeelpleinwerking werd uitbesteed, is slecht afgelopen. Het is goed dat de stad dit opnieuw zelf in handen nam. Wat de privésector doet, is niet altijd beter”, zegt hij.

“Niet alleen het water maar ook het goud dat uit de fonteinen spoot is opgedroogd. Het financieel beleid wordt onze stad stilaan fataalst”, zegt Van de Putte. “Onder D’Haese I steeg de schuld met 50 miljoen euro. De schuld per inwoner steeg van 430,25 euro in 2012 naar 967,92 euro in 2018. De prestigeprojecten kosten de stad een pak meer dan voorzien. Dit nu verhalen op het personeel en de basisdienstverlening is ongehoord. Een stad en haar dienstverlening draaien pas wanneer er voldoende personeel is om alle taken uit te voeren, anders draait het vierkant. De opdracht voor het schepencollege is klaar en duidelijk: investeer terug in mensen in plaats van in stenen.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.