Tappen binnenkort nog meer buurten gratis werfwater af?

Vera Van Der Borght, Silke Van Vaerenbergh en Caroline De Meerleer in de Brouwerijstraat, waar de buren dankzij de aannemer Wyckaert opgepompt water kunnen aftappen.
KOS Vera Van Der Borght, Silke Van Vaerenbergh en Caroline De Meerleer in de Brouwerijstraat, waar de buren dankzij de aannemer Wyckaert opgepompt water kunnen aftappen.
Het lijkt erop dat het burgerinitiatief in de Brouwerijstraat in Aalst rond waterschaarste iets in gang heeft gezet. Meerderheid en oppositie in de gemeenteraad is het erover eens dat er zorgzamer moet omgesprongen worden met water. De stad Aalst wil nu een clausule laten opnemen in de omgevingsvergunningen om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en particulieren.

Buurtbewoners van de Brouwerijstraat in Aalst overtuigden aannemer Wyckaert om het opgepompte water van de werf daar niet meer te laten wegvloeien in de riool. Het water wordt nu in een reservoir opgevangen en buurtbewoners kunnen het aftappen wanneer ze maar willen.

In vergunning

De politiek in Aalst reageert enthousiast. Onder meer gemeenteraadsleden Vera Van Der Borght (Open Vld, Caroline De Meerleer (N-VA) en Silke Van Vaerenbergh (Onafhankelijk) pleiten ervoor om bemalingswater van bouwwerven ter beschikking te stellen aan buurtbewoners, die er zo bijvoorbeeld hun lege regenputten mee kunnen vullen.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit welke stappen er zullen worden genomen. “Al een twintigtal jaar hebben we in onze stad de verordening op hemelwater waarbij het verplicht is bij nieuwbouwprojecten om een regenwaterput te installeren, en regenwater van afvalwater te scheiden, maar het kan natuurlijk nog altijd beter”, zegt de schepen. “Om het opgepompte grondwater te recupereren worden enkele acties voorgesteld. Op korte termijn wordt bij lopende dossiers gevraagd om in de eerste plaats te herinfiltreren waar dit technisch mogelijk is. In tweede instantie wordt gevraagd om het opgepompte water te lozen in een beek in de buurt, zodat op z’n minst een deel van het geloosde water opnieuw kan infiltreren in de bodem. Tot slot willen we ook een clausule opnemen in de omgevingsvergunningen om het bemalingswater ter beschikking te stellen van de landbouwsector en particulieren.”

Containers voor buurt en aannemers

Oppositiepartij Groen reageert tevreden dat er op de gemeenteraad van 24 juni een principebeslissing gestemd werd over het besparen van water en opvangen van bemalingswater. “We vroegen al meermaals actie om bemalingswater niet zomaar in de riool te pompen en zijn zeer tevreden dat er op de gemeenteraad een gedragen voorstel over oppositie en meerderheid heen is gestemd”, aldus Groen-fractieleider Lander Wantens.

“Het besef dat we met ons water spaarzaam moeten omgaan, groeit ook in Aalst. De evidentie dat water zomaar uit de kraan komt is niet meer, zo konden de inwoners van Overijse enkele weken terug ondervinden. Je ziet ook dat burgers in Aalst, maar ook daarbuiten zelf initiatief nemen om water op te vangen en te hergebruiken. Maar het is een taak als lokaal bestuur om zelf maatregelen te nemen en we zijn tevreden dat op dat vlak nu een eerste stap is gezet”, zegt hij. “Tot slot vragen we dat de stad zoals in Mechelen cubi-containers ter beschikking stelt aan de inwoners die zelf initiatief willen nemen om water eventueel in samenwerking met een aannemer op te vangen en beschikbaar te stellen voor de buurt.”