Subsidies voor projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Het Provinciebestuur subsidieert 10 projecten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling in Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Ondanks de toetreding tot de Europese Unie, blijft de situatie van de lokale bevolking en van minderheden zorgwekkend in bepaalde regio's. In totaal gaat het over 66.150 euro aan subsidies om in deze landen aan te zetten tot lokale verandering. Bijkomend creëren de organisaties door hun expertise ook draagvlak voor internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen. "Met deze subsidie ondersteunen we kleinschalige projecten in Oost-Europa die een rechtstreekse band hebben met een Oost-Vlaamse partner. Samenwerking en uitwisseling zijn daarbij de sleutelbegrippen", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.


(FEL)