Studie naar veiligere Haring-rotonde

Het Agentschap Wegen en Verkeer bestelt een studie die moet uitzoeken hoe de Haring-rotonde in Aalst veiliger kan worden gemaakt.


"De studie zal dit jaar opgestart worden en in 2019 en 2020 wordt dat verder uitgewerkt. Doel is om te onderzoeken hoe we de Haring-rotonde veiliger kunnen maken, onder meer voor voetgangers en fietsers. Voorts zal ook de doorstroming over de Parklaan tot de Zeebergbrug worden bekeken. Ook de situatie aan het kruispunt van Tereos Syral dus", zegt Dylan Casaer (SD&P).


Mogelijks zal de studie op termijn resulteren in een grondige heraanleg van de Haring en Parklaan. (RLA)