Stoelendans in de gemeenteraad: CD&V zetelt voortaan bij oppositiepartijen

De gemeenteraad van Aalst
Swirko De gemeenteraad van Aalst
UPDATE: stoelendans van vanavond gaat toch niet door: “CD&V heeft gesprek gevraagd met N-VA”

De CD&V-raadsleden zetelen voortaan tussen de andere oppositiepartijen in de gemeenteraad. Na een breuk tussen CD&V en de andere meerderheidspartijen Open Vld en N-VA verloor Ilse Uyttersprot haar bevoegdheden, maar bleef ze wel schepen. CD&V blijft ook volhouden dat ze tot de meerderheid behoort, maar moet in de gemeenteraad nu toch tussen de oppositie gaan zitten.

De politieke situatie in Aalst blijft bizar en ongewoon. N-VA en Open Vld vormen samen met onafhankelijken (en ex-CD&V’ers) Katrien Beulens en Silke Van Vaerenbergh sinds december een meerderheid zonder CD&V. De onafhankelijken, Open Vld en N-VA keurden de meerjarenplanning voor 2020-2025 goed. Vier CD&V’ers keurden die niet goed, maar beweren wel nog altijd deel te zijn van de meerderheid. Ilse Uyttersprot koos ervoor om aan te blijven als schepen, met het daarbij horende brutoloon van 8.000 euro per maand, maar heeft geen bevoegdheden meer.

Oppositie links, meerderheid rechts

Het schepencollege keurde voor Kerstmis nog het ontslag goed van al haar kabinetsmedewerkers. Toch blijft Ilse Uyttersprot schepen en wil ze zich naar eigen zeggen blijven inzetten voor cultuur, sport en jeugd in Aalst. “Als de burgemeester CD&V uit de Aalsterse meerderheid wil, dan is de enige weg het schepencollege te ontbinden”, aldus CD&V.

Gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) kondigt nu een stoelendans aan in de gemeenteraad. “De gemeenteraadsleden van de meerderheid verhuizen naar de banken aan de rechterzijde van de raadzaal. De oppositie zal links plaatsnemen, zodat CD&V voortaan kan zetelen tussen de andere oppositiepartijen”, zegt David Coppens (N-VA). “CD&V is na een jaar in de coalitie figuurlijk van kant gewisseld en omdat in de raadzaal het aantal plaatsen langs beide zijden niet even groot is, moeten alle gemeenteraadsleden nu letterlijk van kant wisselen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “De wissel is ook nodig om het voor de burger overzichtelijk te houden.”

“CD&V heeft gekozen om oppositie te voeren”

Vanuit het oogpunt van het publiek zitten in de gemeenteraad van Aalst de leden van de meerderheid aan de linkerzijde en de gemeenteraadsleden van de oppositie nemen plaats aan de rechterzijde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gingen de gemeenteraadsleden van N-VA, Open VLD en CD&V dus links zitten en de vertegenwoordigers van Vlaams Belang, sp.a, Groen en Lijst A rechts. “Nu wisselen meerderheid en oppositie van kant. De gemeenteraadsleden van N-VA en Open VLD en het onafhankelijke gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh zullen voortaan rechts zetelen”, zegt Coppens. “De vertegenwoordigers van Vlaams Belang, sp.a, Groen en Lijst A verhuizen naar de linkerzijde, waar ze plaatsnemen naast CD&V. Dat is namelijk de enige manier waarop de volledige oppositie samen aan één kant kan zitten, nu CD&V ervoor gekozen heeft om oppositie te voeren tegen de plannen van het stadsbestuur.”

“Het moet voor de burgers duidelijk zijn wie de meerderheid is en wie de oppositie”, zegt gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “Voor sommigen lijkt dit misschien een beetje op een stoelendans, maar deze wissel is louter van praktische aard en geldt voor alle gemeenteraden die nog moeten komen in de volgende jaren.”