Stad wil 50 km extra fietspaden

De gemeenteraad van Aalst gaf unaniem groen licht voor een fietsbeleidsplan. "Het gaat om een verfijning van het mobiliteitsplan met bijzondere aandacht voor de fietser", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Met dit beleidsdocument tonen we dat het ons menens is om Aalst als fietsstad op de kaart te zetten. Het voorbereidende werk gebeurde in nauwe samenspraak met de Fietsersbond en andere belangrijke stakeholders op ons allereerste Aalsters fietscongres 'FietsOdroom'. Onze kernambitie is om meer Aalstenaars vaker én veiliger op de fiets te krijgen", aldus Casaer. "In het plan worden tien fietstargets vooropgesteld, onder andere een leesbaar en uniform fietsnetwerk, conflictvrije en fietsvriendelijke kruispunten en een globaal parkeerplan voor de stad. Er volgt een actietabel met concrete fietsprojecten voor de komende 3 jaar. Zo willen we bijvoorbeeld werk maken van zogenaamde 'buurtfietsenstallingen'. Dat zijn ruimtes waar buurtbewoners die thuis onvoldoende plaats hebben hun fiets makkelijk, goedkoop en veilig kwijt kunnen. Waar mogelijk willen we het 'groene vierkant' invoeren, waarbij alle fietsers tegelijk op alle verkeerstakken groen licht krijgen. Er zullen Park&Bike plaatsen worden ingericht op drukke mobiliteitsknopen, zodat mensen hun wagen aan de rand van de Stad kunnen achterlaten en overspringen op de fiets", aldus Casaer. "We hebben de voorbije jaren 12km aan fietspaden aangelegd. De komende jaren komt daar ruim 50 km bij", zegt hij. (RLA)