Stad krijgt tweede straathoekwerker

Aalst krijgt er dit jaar nog een straathoekwerker bij, tot grote tevredenheid van schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) en gemeenteraadslid Cathy Grysolle (SD&P), die hier samen al jaren voor ijveren.


"Het veiligheidsgevoel van de Aalstenaars scoort de laatste tijd behoorlijk laag", ervaart Grysolle. "En hoewel meer blauw op straat de burger een geruster gevoel geeft én uiteraard ook nodig is, zijn wij ervan overtuigd dat voorkomen minstens even belangrijk is dan genezen." Steden van vergelijkbare grootte, zoals Mechelen, hebben al jaren een team van drie straathoekwerkers. "Daar kan per regio of per doelgroep worden gewerkt. In Aalst hebben we één iemand op het terrein voor 86.000 inwoners en dat is gewoon te weinig." Straathoekwerkers vervullen een belangrijke brugfunctie tussen overheid en politie enerzijds en de doelgroep anderzijds. "Wat je onder andere bij de rellen aan het station heel sterk merkte, was dat de jongeren het net stoer vonden om de politie te provoceren. Het afschrikeffect was weg. Een straathoekwerker benadert zijn doelgroep vanuit een heel andere hoek. Bovendien beschikt hij vanuit zijn job over heel wat meer achtergrondinformatie, zodat de oorzaak en impact van bepaalde problemen sneller en beter gekend zijn. Een straathoekwerker is geen miracle worker, maar speelt wel een belangrijke rol in de veiligheid en het welzijn van elke Aalstenaar", voegt Casaer daar nog aan toe. (FEL)