Sp.a en Groen bezorgd om nieuwe subsidieovereenkomst: “Dit treft welzijnsorganisaties hard”

De vrijwilligers van de Vierdewereldgroep.
Rutger Lievens De vrijwilligers van de Vierdewereldgroep.
De stad en OCMW van Aalst voorzien jaarlijks 1,8 miljoen euro voor een sociaal beleid, maar de nieuwe subsidieovereenkomst veroorzaakt ongerustheid. De stad wil vanaf 2020 zelf kiezen welke organisatie een taak op zich neemt en op basis hiervan de middelen verdelen. “We zullen de centen nog beter besteden", belooft Sarah Smeyers (N-VA), OCMW-voorzitster. Sp.a en Groen vrezen dat  enkele belangrijke organisaties hard getroffen zullen worden door de beslissing.

“We voorzien vanaf 2020 nieuwe subsidies voor sociale organisaties die de stad helpen bij een aantal essentiële projecten, zoals taalcoaching op de werkvloer, huistaakbegeleiding, nachtopvang van daklozen en tijdelijke huisvesting”, zegt Smeyers (N-VA). “We trekken daarvoor, zoals voorgaande jaren, 1,8 miljoen euro per jaar uit,” zegt de schepen van Sociale Zaken. “Dit is opnieuw een krachtig signaal naar de meest kwetsbare Aalstenaars. En we gaan de centen nog beter besteden dan anders.”

Tot nu toe bekeek de stad welke organisaties er waren en werd het budget onder hen verdeeld. In de toekomst gaan we uit van de programma’s die we willen realiseren en kiezen we zelf de beste kandidaat

Sarah Smeyers (N-VA)

Jaarlijks evalueren

In januari 2020 lopen de huidige subsidieovereenkomsten tussen de stad en OCMW Aalst enerzijds en de lokale actoren anderzijds af. Het stadsbestuur maakt van de gelegenheid gebruik om de verdeelsleutel voor het lokaal sociaal beleid te herzien. Dat werd zo ook bij het begin van de nieuwe legislatuur in het bestuursakkoord van de stad opgenomen. “Tot nu bekeek de stad welke organisaties er waren en werd de koek onder hen verdeeld. Dat gebeurde nogal versnipperd. In de toekomst gaan we uit van de programma’s die we willen realiseren en we zullen daarvoor – als er meerdere organisaties in aanmerking komen - de beste kandidaat kiezen”, zegt Smeyers. “We stelden na overleg met de bestaande partners één lijst op van alle ‘acties’ waarbij stad en OCMW ondersteuning van een vzw kunnen gebruiken. Heel binnenkort lanceren we een oproep waarop elke vzw zich kandidaat kan stellen,” legt schepen Smeyers uit. Ze wil de behaalde resultaten ook jaarlijks evalueren. Een bijkomend voordeel is dat ook nieuwe organisaties kans maken om de stad mee te ondersteunen.

De stad wil de welzijnsorganisaties in een selectieprocedure laten dingen naar subsidies. Zo worden ze concurrenten van mekaar, terwijl samenwerking een noodzaak is

Fatma Yildiz (Groen)

Ramp

Groen en sp.a spreken van een rampzalige beslissing. “Het stadsbestuur zal met het nieuwe subsidiesysteem organisaties die broodnodig zijn voor onze stad hard raken. Er wordt enkel nog samengewerkt met sociale organisaties om slechts een aantal specifieke opdrachten en projecten uit te voeren”, zegt Fatma Yildiz (Groen).

“Sp.a Aalst wil dat de stad via verdere samenwerking met de lokale actoren meer investeert in de sociale sector. De noden zijn immers groot. Het stadsbestuur heeft echter de intentie om de welzijnsorganisaties in een selectieprocedure te laten dingen naar subsidies. Zo worden de welzijnsorganisaties concurrenten van mekaar, daar waar samenwerking juist een noodzaak is”, zegt Huguette Van Medegael, gemeenteraadslid van sp.a. “De Aalsterse lokale actoren hebben via samenwerkingsovereenkomsten jaar na jaar expertise opgebouwd. Ze worden jaarlijks geëvalueerd in dialoog met de overheid over doelstellingen, resultaten en eventuele bijsturingen. Zo groeiden deze organisaties met steeds betere resultaten en werden zij bevoorrechte partners voor de lokale overheid. Zij verdienen hiervoor onze steun via de garantie van een stabiele subsidiëring. ”

Sp.a twijfelt aan de cijfers van Smeyers. “Tijdens de vorige bestuursperiode daalde het totale subsidiebedrag aan de lokale welzijnsactoren van ruim 1.560.000 euro naar 1.240.000 euro. Daar schiet nu nog slechts 981.000 euro van over. Of nog eens ruim 260.000 euro minder. In een periode waarin de lonen voor medewerkers duurder worden, kosten toenemen en de armoede stijgt, daalt het bedrag dat de stad wil uitgeven aan sociaal beleid. Dit is echt onbegrijpelijk”, zegt fractievoorzitter Sam Van de Putte (sp.a).
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Rudy Fosselle

    Michel: een subsidie heeft als doel (nieuwe) initiatieven te stimuleren die de bestuurlijke competenties en resultaten van (welzijns)organisaties steeds weer verhogen. Dus nog beter inzetten/verdelen van het (gelijkgebleven) budget i.f.v. de doelgroep. Anciënniteit is bij C.A.O. vastgelegd en gangbaar in alle gemeentebesturen. De roulatie in nieuwe/oudere werknemers compenseert dat. Ik veronderstel dat de sp.a niet pleit voor schrapping van de index maar wel voor vernieuwd (progressief) denken

  • Michel MARKEY MICHEL

    Rudy, je vergeet de indexeringen en de verhogingen op basis van anciënniteit. De looonkost is wel degelijk voor de werkgevers gestegen. Het was duidelijk te zien in onze jaarrekeningen van VZW Parol.

  • Rudy Fosselle

    'In een periode waar de lonen van de medewerkers duurder worden' stelt Sam Van de Putte. Op 1 januari 2019 trad evenwel de derde fase van de tax shift in werking. Dankzij die maatregel ontvangen alle werknemers maandelijks minstens 36 euro netto extra (bij een ongewijzigd brutoloon), en dat zonder dat het de werkgevers één cent meer kost. Dus alweer eens staaltje demagogie van de sp.a-Aalst of is het toch gewoon maar populisme?.