Sloopvergunning voor Du Parc

Het stadsbestuur van Aalst heeft de sloopvergunning goedgekeurd voor Du Parc.

"De eerste horde in het dossier Du Parc is genomen. De vergunning is afgeleverd voor het slopen van twee woningen, een kantoorgebouw en een deel van de oude fabrieksgebouwen", zegt Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. Er was bij de stadsdiensten onenigheid over de af te leveren sloopvergunning. Sommige ambtenaren vonden dat de eigenaar van Du Parc moest instaan voor de ecologische verbinding tussen Osbroek en Gerstjens, maar de eigenaar was daar niet mee akkoord. De stad volgt nu de ontwikkelaar. "Er moet een ecologische verbinding komen tussen Gerstjens en Osbroek. Er zijn raakpunten over heel de Erembodegemstraat en een deel van de Kapellekensbaan. Of er ter hoogte van Du Parc nu een corridor voorzien wordt, daar zal de verbinding niet mee staan of vallen", zegt schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V). (RLA)