Sint-Martinuskerk geeft geheimen prijs

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN WERPEN NIEUW LICHT OP GESCHIEDENIS AALST

Archeologen zoeken naar sporen uit het verleden.
Rutger Lievens Archeologen zoeken naar sporen uit het verleden.
De eerste Aalstenaars settelden zich in de 5de-6de eeuw na Christus aan de Dender, maar in tegenstelling tot wat Aalsterse kinderen op school leren, beperkte hun woongebied zich niet tot de omgeving van de Oude Vismarkt. Archeologisch onderzoek in de Sint-Martinuskerk en andere vondsten elders wijzen erop dat er al vroeg bewoning was, meer bepaald van de Dender tot de Molenstraat en de Grote Markt, en van het Sint-Jozefscollege tot aan de Burchtstraat.

Naar aanleiding van nieuwe vloerverwarming in de Sint-Martinuskerk werd gestart met archeologische opgravingen. Die archeologen deden enkele zeer bijzondere vondsten in het oude gebouw. Botten, beenderen, schedels en soms volledige skeletten.


In en rond het koor werden reeds verscheidene graven aangetroffen. "Alle graven hadden, geheel volgens de christelijke traditie, een west-oost oriëntatie. De gelovigen werden hierbij met het hoofd in het westen gepositioneerd.

Resten van de voorganger van de Sint-Martinuskerk.
Rutger Lievens Resten van de voorganger van de Sint-Martinuskerk.

Wederopstanding

Op deze manier was hun blik naar het oosten gericht, zodat ze tijdens de wederopstanding Christus konden aanschouwen", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Mannelijke geestelijken lagen dan weer met het hoofd in het oosten, zodat ze hun blik naar de gelovigen gericht hadden. De meerderheid van de begravingen gebeurde in een eenvoudige grafkist. In enkele gevallen werd een grafkelder in baksteen aangetroffen. Overige stenen structuren die reeds zijn opgegraven, zijn de funderingen van pijlers van de huidige kooromgang."


Dat er skeletten zouden gevonden worden in de kerk, is geen verrassing. "Misschien nog interessanter is dat we vermoedelijk restanten hebben gevonden van de vorige kerk. Onder de vloer hebben we nu massieve Doornikse blauwe steen gevonden, die we niet kunnen linken aan het huidige gebouw", zegt archeoloog Bart Cherreté.

Deze welgestelde Aalstenaars werden in de Sint-Martinuskerk begraven.
Rutger Lievens Deze welgestelde Aalstenaars werden in de Sint-Martinuskerk begraven.

Gecorrigeerd

Op school leren Aalsterse kinderen dat de eerste bewoners zich gevestigd hadden waar nu het stadsarchief is. "De vondsten in de Sint-Martinuskerk en die van de laatste jaren elders in de stad wijzen erop dat de omgeving waar de eerste Aalstenaars woonden toch groter was dan dat wat de geschiedenisboeken vertellen. Dat verhaal moet gecorrigeerd worden. Het vroege Aalst omvatte de omgeving van de Oude Vismarkt, Molenstraat, Grote Markt, de speelplaats het van Sint-Jozefscollege en de Burchtstraat. Daar vinden we de oudste sporen terug. Zo hebben we een Merovingisch houten gebouw uit de 5de eeuw ontdekt onder de speelplaats van het college en een Byzantijnse munt uit de 6de eeuw ter hoogte van het stadsarchief."


Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) vindt dat Aalst zich meer op cultuurhistorisch vlak moet profileren. "De prachtige Sint-Martinuskerk, lange tijd de enige parochiekerk van de stad, is een van de parels aan onze Aalsterse kroon", zegt hij.


Op zondag 20 augustus is er een rondleiding van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Meer op www.sintmartinuskerk.be.