Secundaire Steinerschool in 2020

IN SEPTEMBER AL TIJDELIJKE KLASLOKALEN VOOR MIDDELBAAR

De iniatiefnemers op een rijtje: leerkracht Karel Van Der Hoeff, ouders Tim De Backer en Tom De Pelsmaeker en oud-directrice Lieve Daem.
Foto Rutger Lievens De iniatiefnemers op een rijtje: leerkracht Karel Van Der Hoeff, ouders Tim De Backer en Tom De Pelsmaeker en oud-directrice Lieve Daem.
Leerlingen secundair die Steineronderwijs willen volgen moeten vanaf 1 september niet meer naar Gent of Anderlecht. Leerkrachten, ouders en directie dromen er namelijk van om in de dertig jaar oude basisschool aan de Affligemdreef secundair onderwijs te geven.

"De trigger om ook in Aalst met een middelbare Steinerschool te beginnen was de start van een gelijkaardig initiatief in Turnhout", zegt Tim De Backer, papa van drie kinderen in de basisschool van het Steineronderwijs in de Affligemdreef. "We zagen dat op Facebook en dachten met enkele ouders en leerkrachten: als het in een met Aalst vergelijkbare stad als Turnhout kan, dan hier toch ook?"


Lieve Daem, directrice van de Steinerschool op pensioen, is dan wel gestopt met werken, maar voor de oprichting van een Aalsterse middelbare Steinerschool kwam ze graag nog eens terug naar de Affligemdreef. "Het is een oude droom die werkelijkheid wordt. Ik was in de jaren 2000 directrice en toen hoopten we er ook al op, maar de school was nog niet groot genoeg. In mijn tijd hadden we maar een zestigtal leerlingen. Dat groeide wel elk jaar en toen we de kaap van honderd leerlingen gehaald hadden, ging het steeds sneller. Nu zitten er 180 leerlingen in het basisonderwijs", zegt Lieve.

"Serieuze inspanning"

Voor Steinerschoolleerlingen die na de zes studiejaren lager onderwijs wilden blijven les volgen in het Steineronderwijs, zat er vroeger niks anders op om naar Gent of Anderlecht te pendelen. "Dat betekent dat je om 6.30 uur een trein moet nemen in het station van Aalst en dat je pas tegen 18.30 uur terug thuis bent. Er zijn leerlingen genoeg die daarvoor van Aalst naar Gent pendelen, maar ze moeten er een serieuze inspanning voor leveren", zegt Tim De Backer. "Met de middelbare Steinerschool bieden we een antwoord aan een vraag die er zeker is in de brede regio." Naast algemene vakken als Nederlands en wiskunde zal er veel aandacht zijn voor kunstzinnige vakken zoals plastische opvoeding, tuinbouw en houtbewerking. De leerlingen kunnen ook Latijn volgen in de middelbare Steinerschool van Aalst.

Infoavond

Nu de inrichtende macht van het Steineronderwijs het licht op groen heeft gezet voor een nieuwe middelbare Steinerschool in Aalst, schieten de leerkrachten, ouders en experts in gang om ervoor te zorgen dat er klaslokalen zijn tegen september van dit jaar. "De eerste klas van onze middelbare school zal in tijdelijke klaslokalen gevestigd zijn. Die zullen we volledig inkleden zoals eender welke andere klas van het Steineronderwijs, je zal niet zien dat het om een tijdelijk klaslokaal gaat. We zijn bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuw schoolgebouw op de gronden naast de lagere school. Die zal er tegen het schooljaar 2019-2020 staan", zegt De Backer.


Meer info op de infoavond in de Steinerschool aan de Affligemdreef op 15 februari om 20 uur.