Scholenfusie: VTI, DvM HTB, Don Bosco, Sint-Jozefschool en De Linde vormen het Priester Daens College

Priester Adolf Daens
RV Priester Adolf Daens
Vanaf 1 september gaat het Priester Daens College van start. Dat is een vereniging van scholen die onder meer het VTI, DvM HTB en Don Bosco samenbrengt. Zo kunnen de boekhouding en de aankopen, preventie en logistiek door één centrale dienst gebeuren.

“Op 30 augustus 2019 werd in het kader van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting de fusie van drie schoolbesturen gerealiseerd, zijnde vzw Don Bosco-instituut, vzw ECOV en vzw VKON. Vanaf 1 september vormen de oude ECOV scholen, zijnde de VTI scholen, DvM HTB en Sint-Jozefschool Mere, basis en secundair samen met De Linde Nieuwerkerken en Don Bosco BuLo en BuSo het Priester Daens College”, zo meldt het Priester Daens College.

Samenwerken

De waarnemend voorzitter Joost De Groote licht toe. “Binnen het basis- en secundair onderwijs gaat men naar een bestuurlijke optimalisatie, met respect voor de pedagogische eigenheid en gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. Het departement Onderwijs stimuleert scholen om in grotere verbanden samen te werken, zodat ze de uitdagingen van de toekomst kunnen aangaan”, zegt hij. “Op welke manier ze dat doen, kunnen ze zelf bepalen. Ook bij nieuwe bestuursmodellen moet de herkenbaarheid van de individuele school en haar inbedding in de lokale gemeenschap behouden blijven. Met deze operatie beoogt men de optimalisering van de besteding van de toegekende middelen met het oog op een maximale ondersteuning van elke school, zowel basis als secundair.”

“Concreet kunnen onder meer de boekhouding en de aankopen, preventie en logistiek door één centrale dienst gebeuren, wat de respectieve directies van administratieve taken ontlast. Het is ook de bedoeling om de expertises groepswijd te delen”, klinkt het.

De hele schoolloopbaan

De nieuw gevormde groep heeft een aanbod over het hele spectrum van leerplichtonderwijs: gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds, peuter en kleuter, lager en secundair, ASO, TSO, BSO, DBSO en BuSO.

“Vanaf de start van hun schoolloopbaan vinden alle leerlingen een plaats bij het Priester Daens College. Binnen dit schoolbestuur heeft men de keuze uit verschillende basisscholen verspreid over het grondgebied van de stad Aalst en de periferie. Ook binnen het secundair onderwijs wordt een heel breed spectrum van mogelijkheden aangeboden”, zegt het Priester Daens College.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Cecarine De Smet

    Ha nu.begint mijne frank te vallen.....nu.snap ik.waarom directrice.van dvm haar ontslag gaf en naar vti trok. Dus einde mei wisten ze dit al, ipv dit rechtstreeks tegen de ouders te zeggen ipv hen te manipuleren!!! Over eerlijkheid gesproken!!! Misschien eens een boek schrijven.......