Prikkelarme’ boxen tijdens examens op Odisee Campus Aalst

Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst (rechts in beeld).
Odisee Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst (rechts in beeld).
Voortaan kunnen studenten van hogeschool Odisee op de campus in Aalst examens afleggen in ‘prikkelarme boxen’ in de sportzaal. “Bovendien kunnen de studenten gebruikmaken van examenfaciliteiten die vroeger alleen mogelijk waren voor studenten met een functiebeperking. Alle studenten krijgen bijvoorbeeld een derde meer tijd om hun examen op te lossen”, zegt Aafke Buyl van Odisee.

Het gaat om dertien prikkelarme boxen die in de sportzaal staan, een plaats waar veel examens plaatsvinden. “De boxen zijn vrij toegankelijk voor alle studenten. Het enige dat ze moeten doen, is zich bij aankomst in de sportzaal aanmelden”, zegt Leen De Wolf van STUVO+, de dienst Studentenvoorzieningen van Odisee.“We zijn vorig jaar gestart met een pilootproject met deze prikkelarme boxen, op vraag van studenten die last hebben om zich te concentreren in examenruimtes. In combinatie met oordopjes, die door alle studenten vrij gebruikt kunnen worden, bieden we hen zo een meer rustgevende omgeving aan om hun examen af te leggen.”

Na een evaluatie van het pilootproject, samen met studenten, werd beslist om het gebruik van deze boxen ook dit jaar weer in te voeren. “We merken dat studenten dit als zeer positief ervaren. Ze hebben het gevoel dat we aan ieders noden en behoeften tegemoet komen, zonder te stigmatiseren”, verduidelijkt Leen De Wolf.

Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst.
Odisee Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst.

Faalangst

Naast de prikkelarme boxen, kunnen de studenten op Campus Aalst ook gebruikmaken van een aantal examenfaciliteiten die Odisee inclusief heeft gemaakt. “Dat betekent dat we enkele maatregelen die vroeger alleen golden voor studenten met een functiebeperking, nu openstellen voor alle Odisee-studenten”, legt Leen De Wolf uit. “Zo hopen we het stigma rond functiebeperkingen weg te werken.”

Net als met de prikkelarme boxen, komt Odisee met de inclusieve examenfaciliteiten tegemoet aan de noden van studenten die geen diagnose van een functiebeperking hebben, maar die wel gebaat zijn bij sommige examenfaciliteiten. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan studenten met een niet-erkende functiebeperking zoals faalangst, stress of vermoeidheid - zéker tijdens een examenperiode. In principe zijn het universele maatregelen die iedereen ten goede kunnen komen.”

Een derde meer tijd

Studenten krijgen voortaan ook een derde meer tijd voor schriftelijke examens. “Duurt een examen dus normaal gezien twee uur, dan zullen de studenten er nu maximaal twee uur en veertig minuten aan mogen werken”, klinkt het. En dat is lang niet alles. “Studenten kunnen extra voorbereidingstijd (maximaal het dubbele) krijgen bij een mondeling examen. Studenten kunnen een vraag laten voorlezen, om te vermijden dat die vraag verkeerd begrepen wordt. Het gebruik van een eenvoudige zakrekenmachine is toegelaten voor basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Studenten mogen tijdens het examen iets kleins drinken of eten.”

Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst.
Odisee Prikkelarme boxen voor examenstudenten op de Odisee Campus Aalst.