Petitie vakbonden levert 423 handtekeningen op: “Tegen verhoging pensioen directie terwijl personeel moest inleveren”

Vakbonden gaven de handtekeningen af aan de directie van het ASZ.
RLA Vakbonden gaven de handtekeningen af aan de directie van het ASZ.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront verzamelde 423 handtekeningen tegen de hogere pensioenen voor nieuwe ASZ-directie. “De raad van bestuur geeft de directiefuncties in contractueel dienstverband een tweede pensioenpijler, terwijl het personeel in 2015 gedwongen werd in te leveren op hun pensioen”, zeggen de vakbonden.

“Het is een regelrechte schande. Er zijn geen woorden voor. Zoiets doen in deze tijden”, zei Dirk Van Himste van de socialistische vakbond eerder. “Op dinsdag 2 juni was er een overleg op het ASZ met de vakbonden. Daar is aan de vakbonden de tweede pensioenpijler voor contractuele directiefuncties voorgesteld. In dat pensioen zit veel meer dan wat al het andere contractueel personeel van het ASZ krijgt.”

In 2015 was er nog sociale onrust over de pensioenen van het personeel. In het verleden was er een mooie tweede pensioenpijler voor het personeel van het ASZ, maar in 2015 zijn deze voordelen opnieuw onderhandeld en wegens besparingen is deze tweede pensioenpijler voor een groot deel teruggeschroefd. Met als gevolg dat na een lange loopbaan het personeel duizenden euro’s zal mislopen, volgens de vakbonden.

In concreto gaat het om de pensioenregeling van de nog aan te werven financieel en algemeen directeur. Volgens de raad van bestuur is het nodig om die functie aantrekkelijk genoeg te maken, anders kiezen de kandidaten misschien voor een gelijkaardige job in de privé. De vakbonden gaan niet akkoord. “Een tweede pensioenpijler kan, maar onder dezelfde voorwaarden als de rest van het personeel”, zeggen ze.

Vakbonden gaven de handtekeningen af aan de directie van het ASZ.
RLA Vakbonden gaven de handtekeningen af aan de directie van het ASZ.