Oppositie heeft geen commentaar op de jaarrekening

Een van de belangrijkste agendapunten van het jaar op de gemeenteraad in Aalst, de jaarrekening, is zonder bespreking goedgekeurd. De jaarrekening geeft de financiële toestand weer waarin de stad zich bevindt. Geen enkel lid van de oppositiepartijen VB, sp.a, Open Vld of Groen stak zijn hand omhoog om hierop commentaar te geven. 24 raadsleden stemden voor, 12 onthielden zich, niemand stemde tegen. Ook de aanpassing meerjarenplan 2018-2020 en de budgetwijziging van 2018 passeerden zomaar. De budgetten waren in het verleden aanleiding tot ellenlange monologen en debatten in de gemeenteraad van Aalst.


De burgemeester liet weten dat hij zich nochtans drie uur had zitten voorbereiden om op elke mogelijke vraag te kunnen antwoorden.(RLA)