Odisee-student genomineerd voor Kwinta Bachelor Award

Foto RLA

Ruben Luyten (26) uit Aalst, student Lager onderwijs aan hogeschool Odisee, is genomineerd voor de Kwinta Bachelor Award, een prijs die vzw Kwinta jaarlijks uitreikt aan de meeste innovatieve bachelorscriptie. Hij onderzocht voor zijn bachelorproef hoe leerkrachten in het lager onderwijs muziek kunnen integreren in hun lessen. "Muzikale integratie heeft onomstotelijk een meerwaarde en oefent een positieve invloed uit op verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind", zegt Ruben. Hij ging in de praktijk aan de slag tijdens zijn onderwijsstage en wist op verschillende manieren muziek te integreren in zijn lessen. "Ik componeerde bijvoorbeeld een liedje waarmee leerlingen in het buitengewoon onderwijs de voor hen moeilijke leerstof rond de 'aai, ooi, oei' onder de knie krijgen. Door een liedje te maken, onthouden de kinderen de leerstof veel beter", zegt hij. Ook in wiskunde weet Ruben muziek te brengen. "Om leerlingen tot tien te leren tellen, heb ik een rapliedje gecomponeerd waarin het woord trein meermaals voorkomt. De kinderen tellen vervolgens hoe vaak dat woord in de tekst zit."


Stemmen voor Ruben kan tot 28 november door deze Facebookpost te liken: https://www.facebook.com/kwinta.be/posts/1745239285494840.


(RLA)