Natuurpunt plant nieuw bos

Natuurpunt nodigt iedereen uit om op de Dag van de Natuur op 18 november bomen en struiken te planten in Gijzegem.

"De stad Aalst heeft mooie ambities om de oppervlakte bos uit te breiden onder meer om haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Natuurpunt afdeling Aalst helpt daar graag aan mee door een aanplanting in het natuurgebied Beneden-Dender", zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Lijsterbes

"Op Zaterdag 18 november planten we in de rand van Gijzegem-centrum honderden bomen en struiken op een halve hectare langs de Grote beek. We kiezen voor een mengeling van streekeigen soorten: zomereik, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn, spork, zoete kers, zomerlinde, lijsterbes, veldesdoorn en wegesdoorn. Dit nieuw bos zal als een groene buffer fungeren tussen de drukke steenweg en het achterliggende natuurgebied. Via een opgewaardeerde buurtweg zal iedereen van dit nieuwe groen kunnen genieten."


Afspraak op zaterdag 18 november vanaf 14 uur aan de Steenweg naar Oudegem aan huisnummer 240 in Gijzegem. Meer info via www.facebook.com/natuurpuntaalst. (RLA)