N-VA wil geen Franstalige affiches meer

De bewuste affiche.
Repro Rutger Lievens De bewuste affiche.

Een Franstalige affiche die een voetbaltornooi gesteund door de stad Aalst aankondigde, zet kwaad bloed bij enkele politieke partijen. "N-VA wil in de volgende bestuursperiode de stedelijke subsidiereglementen aanpassen, zodat er geen ondersteuning is voor anderstalige promotie of anderstalige evenementen op Aalsters grondgebied", zegt Karim Van Overmeire (N-VA). "Als je financiële of logistieke steun van onze stad krijgt, dan is het evident dat de promotie in het Nederlands gebeurt. Wat voor ons evident is, is dat blijkbaar niet voor iedereen. Daarom dat doorlichting en aanpassing van de diverse reglementen zich opdringt."


De directe aanleiding is het evenement 'Je choisis mon talent' in Aalst op zaterdag 30 juni door 'Be Kitoko', 'El Myrah' en 'Femme Equilibrée' Het evenement kon via Aalst Sport rekenen op steun van de stad, maar toch werd er op sociale media uitsluitend in het Frans reclame gemaakt.


Ook Vlaams Belang was boos. "Het sportbedrijf van de stad Aalst sponsort nu ook al Franstalige affiches. Stop de verfransing in onze stad", zei Steve Herman (VB).


Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) zegt dat er wel degelijk een Franstalige en een Nederlandstalige versie was van de affiche. "Het ging om Aalsterse Afrikanen die een tornooi organiseerden met spelers uit binnen- en buitenland en logistieke steun aanvroegen bij Aalst Sport. Ze moeten dus ons logo op alle publiciteit zetten. Blijkbaar was er een affiche in de twee talen gemaakt", zegt zij. (RLA)