N-VA en Open Vld geven vier CD&V-mandaten aan Silke Van Vaerenbergh: “Partij behoort niet meer tot de meerderheid, maar wil wel nog de voordelen”

Eddy Couckuyt, Theo Nsengi, Lien Gees en Ilse Uyttersprot
CD&V Aalst Eddy Couckuyt, Theo Nsengi, Lien Gees en Ilse Uyttersprot
CD&V Aalst verliest de mandaten in het SportAG, Solva, het Regionaal Streekoverleg en AGSA. Drie van de vier mandaten zijn betaald. N-VA, Open Vld en de onafhankelijken vervangen de CD&V’ers door onafhankelijk gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh. Het is de laatste episode in de open oorlog met N-VA en Open Vld aan de ene kant van het front en CD&V aan de andere zijde.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloten N-VA en Open Vld nog een coalitie met CD&V, maar de liefde is over. Ilse Uyttersprot (CD&V) verloor haar schepenbevoegdheden maar blijft wel aan als schepen, haar kabinetsmedewerkers werden ontslagen en nu verliezen CD&V’ers in raden van bestuur ook hun betaalde mandaten. Eddy Couckuyt is voortaan geen Solva-voorzitter meer, hij mag niet eens meer zetelen. Lien Gees verliest haar mandaat in het SportAG, Vera Van Den Broeck wordt uit het AGSA gezet en Ilse Uyttersprot is vervangen in het Streekoverleg. De zitjes in SportAG, AGSA en Solva zijn betaald, Streekoverleg is een vrijwillig mandaat. Al die mandaten gaan nu naar Silke Van Vaerenbergh. Zij keurde in december de meerjarenbegroting goed, maar stapte daarmee uit de CD&V en verloor toen al haar betaalde mandaten.

Solva

Theo Nsengi (CD&V) waarschuwde dat Aalst het Solva-voorzitterschap uit handen geeft. “Er zijn bovenlokale afspraken gemaakt en het voorzitterschap van Solva komt toe aan CD&V. Dat betekent dat, als de Aalsterse CD&V’er (Eddy Couckuyt, nvdr.) vervangen wordt door iemand van een andere partij, het voorzitterschap van Solva niet meer naar een Aalstenaar zal gaan”, zo waarschuwde Nsengi. Hij herhaalde dat het om pure postjespakkerij gaat.

Postjespakkerij, ik vind het niet correct dat zoiets wordt gezegd. Het is misschien een zaak van postjesvasthouderij. Dat is iemand die aan zijn post vasthoudt ook al heeft hij in de politiek niet meer het noodzakelijke vertrouwen

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) draaide het om en noemde het ‘postjesvasthouderij’. “Het voorzitterschap van Solva komt een Aalstenaar toe, maar dat hoeft geen CD&V’er te zijn. Dat staat zo in de statuten”, repliceerde hij. “De rechten van CD&V worden op geen enkele manier geschaad. De partij behoudt haar vertegenwoordigers op de plekken waar ze volgens het gemeentedecreet vertegenwoordigd hoort te zijn”, zei hij.

Postjesvasthouderij

“Postjespakkerij, ik vind het niet correct dat zoiets wordt gezegd. Het is misschien een zaak van postjesvasthouderij. Dat is iemand die aan zijn post vasthoudt ook al heeft hij in de politiek niet meer het noodzakelijke vertrouwen. Het is een publiek geheim dat het vertrouwen er niet meer is. Het initiële vertrouwen in de coalitie is gewijzigd door een houding van sommige mensen van CD&V. Wij moeten er van op aan kunnen dat we de vertegenwoordigers in die raden kunnen vertrouwen. Dat zij loyaal zijn aan de meerderheid. Zo functioneert nu eenmaal het politiek stelsel. De standpunten in die raden moeten een meerderheid opleveren in het college en gemeenteraad.”

Silke Van Vaerenbergh is er niet mee opgezet dat CD&V zo hard uithaalt en het heeft over postjespakkerij. “De partij plaatst zich uit de meerderheid door de meerjarenbegroting en meerjarenplanning niet meer mee te stemmen, maar wil wel nog blijven genieten van de lusten die een deelname aan de meerderheid met zich meebrengt. Dat is pas onbehoorlijk. Het gaat om drie betaalde mandaten, maar men moet nu niet doen alsof ik er alleen voor ga als het betaald wordt. Mijn zitjes in TMVW, ILvA en Streekoverleg zijn vrijwilligerswerk. In tegenstelling tot de collega’s in de gemeenteraad word ik niet meer betaald om de gemeenteraadscommissies te volgen”, zegt Silke. 

Zij vindt de toewijzing van de mandaten een blijk van vertrouwen vanwege de meerderheid, en zo kan ze mee beleid voeren zowel lokaal als bovenlokaal. “Bij de verschuiving in de mandaten is er dus eenvoudigweg rekening gehouden met de gewijzigde vertrouwensomstandigheden binnen het stadsbestuur”, zegt ze.