Mobiliteitsschepen De Gucht (Open Vld) over uitstel verbod zwaar verkeer: “Signalisatieborden kunnen niet toegeleverd worden door coronacrisis”

Jean-Jacques De Gucht over fietsbeleid in Aalst
Simon De Cock Jean-Jacques De Gucht over fietsbeleid in Aalst
Er komt op 1 juni nog geen verbod op zwaar vrachtverkeer aan het begin en einde van de schooldagen en schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wijst de coronacrisis aan als de voornaamste reden voor het uitstel. “Signalisatieborden kunnen niet toegeleverd worden. Ook adequate begeleidende communicatie- en sensibiliseringsacties worden door deze situatie gehypothekeerd”, zegt hij. Burgemeester D’Haese (N-VA) maakte gisteren bekend dat het verbod zal uitgesteld worden naar een latere datum.

Ondertussen heeft ook schepen van Mobiliteit De Gucht (Open vld) het uitstel nader toegelicht. Hij zegt dat de beslissing is gevallen in de gemeenteraad van februari en dat daarna alle werkzaamheden en overleg zijn opgestart. “De in het gemeenteraadsbesluit vooropgestelde datum waarop het verbod zou in voege treden, weliswaar met een overgangsfase, werd vastgelegd op 1 juni 2020. Deze voorbereidende werkzaamheden worden echter doorkruist door de gevolgen van de coronacrisis”, zegt de schepen.

“Enerzijds zijn er de praktische problemen voor de materiële uitvoering van de verkeerscirculatie omwille van de onmogelijkheid van toeleveringen van signalisatieborden evenals van de uitvoering van de werken voor hun plaatsing. Ook adequate begeleidende communicatie- en sensibiliseringsacties worden door deze situatie gehypothekeerd”, aldus de schepen. “Anderzijds zijn de beperkte mogelijkheden van overleg met de betrokken sectoren over de gewenste uitzonderingen, de voorwaarden en de procedures ervoor een belangrijke factor die een effectieve en efficiënte tijdige invoering belemmeren. De betrokken economische sectoren worden immers geconfronteerd met andere problemen die verhinderen dat ze zich op een goede manier kunnen voorbereiden op de toepassing van deze maatregel.”

Niet realistisch

Het blijkt dan ook dat de vooropgestelde streefdatum halen voor de invoering van de tonnagebeperking door de coronacrisis niet realistisch is, zo zegt Jean-Jacques De Gucht (Open vld). “Dit betekent evenwel niet dat het afstel wordt. Integendeel, de verkeersveiligheid in het algemeen en de fiets- en voetgangersveiligheid in het bijzonder zijn dermate belangrijk voor ons dat die ook de test van de effectiviteit voor het beoogde doel moet doorstaan.”

Hij wijst erop dat niet alle scholen gelijktijdig starten en eindigen. Er wordt nagedacht om de levertijd te vervroegen van 7 naar 6 uur en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. “Even belangrijk voor de invoering en handhaving van de maatregel is het overleg met de Procureur des Konings voor het bepalen van de modaliteiten van de overgangsperiode. Deze overgangsperiode moet immers ook toelaten dat zowel de betrokken sectoren als de politiediensten en het beleid de effecten van die maatregel kunnen verder evalueren om waar nodig bijkomende ingrepen te beslissen en uit te voeren”, zegt hij.

Teleurstelling bij Groen

Groen-fractieleider Lander Wantens reageert teleurgesteld op het uitstel. “We begrijpen dat er goed moet worden nagedacht over de invoering, maar uitstel leidt tot afstel. De meerderheid geeft nu de indruk dat ze de maatregelen niet wil invoeren en dat de communicatie eind december vorig jaar voorbarig was”, zegt hij. Groen pleit ervoor om de venstertijden vanaf juni alsnog gefaseerd in te voeren, samen met de heropstart van de economie.