Meer financiële transparantie voor zaal Cinema

De overeenkomst tussen de stad en de nieuwe uitbater van zaal Cinema aan de Hopmarkt in Aalst zal transparanter zijn en zal meer garanties voor de jeugd bevatten. Dat zeggen N-VA-gemeenteraadsleden Caroline De Meerleer en David Coppens, nauw betrokken bij de opmaak van de overeenkomst. "De Cinema zal zich richten op het jeugdwerk en op humanioraklassen. Dit zijn voor ons de prioritaire doelgroepen", zegt Caroline. "Cinema moet inspelen op de nood die duidelijk bestaat bij het jeugdwerk en bij de klassen. Wij willen scholieren bijvoorbeeld ook een stem geven in de stuurgroep van Cinema", zegt ze.


Cinema zal voortaan een vergoeding betalen aan de stad Aalst, iets wat vroeger niet moest."Die vergoeding is variabel en afhankelijk van het gebruik van de zaal. Een auditeur, aangesteld door de stad, zal instaan voor de zo noodzakelijke financiële transparantie. Op die manier moet Cinema uitgroeien tot een groot succes en een vaste waarde in onze stad." (RLA)