Kwaliteitslabel voor VJ Baardegem

Tijdens de 'Quality in Sports Happening' die plaatsvond in Antwerpen, mocht voetbalclub VJ Baardegem het 'Basic Quality label' in ontvangst nemen. "Dat label staat gelijk met één ster en is meteen het hoogst haalbare kwaliteitslabel voor een club op gewestelijk niveau", zegt de club. "Dit label is het tastbare bewijs dat VJ Baardegem op de goede weg zit met haar jeugdwerking. De voorbije jaren kende de jeugdwerking van VJ Baardegem onder impuls van jeugdcoördinator Gerry De Cleene een sterke groei. De instroom van nieuwe leden op basis van mond-aan-mondreclame is een indicator dat de jeugdopleiding gewaardeerd wordt. We willen de komende jaren bevestigen en verder groeien en daarom is het goed om nu te kijken naar wat is en was. Deze erkenning is geen eindpunt, maar wel de aanzet en motivering om de ingeslagen weg verder te volgen en de jeugdwerking nog beter uit te bouwen."


In het kader van die verdere uitbouw startte de club vorig seizoen al met het aanbieden van extra techniektrainingen voor eigen spelers. Vanaf komend seizoen wordt het aanbod verder uitgebreid met nieuwe initiatieven. Zo zullen vanaf dit seizoen 'SmartGoals' gebruikt worden bij trainingen. SmartGoals is een moderne manier om jongeren interactief te laten trainen, wat nauwer aansluit bij hun leefwereld. (RLA)