KSA moet wijken voor klaslokalen

GEBOUWEN IN KLAPSTRAAT WORDEN GEBRUIKT VOOR UITBREIDING SCHOOL

De KSA-lokalen.
Rutger Lievens De KSA-lokalen.
De toekomst van KSA SInt-Jozef in Aalst is hoogst onzeker. Het Sint-Jozefscollege heeft beslist om de KSA-lokalen in de Klapstraat af te breken en er een wetenschapscampus te bouwen met zeven wetenschapslokalen. In de schoolgebouwen in de Pontstraat is geen plaats genoeg en het SJC kreeg van de inspectie de opmerking dat er dringend iets moet gedaan worden aan de verouderde wetenschapslokalen. Dus moet de jeugdbeweging wijken, al belooft de school wel dat ze een alternatief zal zoeken.

Enkele buurtbewoners van de Klapstraat in Aalst kregen een brief in de bus waarin ze op de hoogte gesteld werden van de plannen van het Sint-Jozefscollege met de gebouwen van de KSA. In de brief staat dat er een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij de stad om de voormalige schoolgebouwen en woning te slopen om er in de plaats een nieuwbouw te zetten met zeven wetenschapslokalen en een ondergrondse fietsenstalling.

Niet houdbaar

De directeur van het Sint-Jozefscollege Arie De Rijck bevestigt dat het de bedoeling is om de gebouwen van het Sint-Jozefscollege in de Klapstraat te slopen. "De school heeft nood aan extra wetenschapslokalen. Dat is al een tijd de vraag van de inspectie. Al enkele jaren zijn we op zoek naar een oplossing binnen de schoolmuren, maar die werd niet gevonden. Na zeer grondig studiewerk is beslist om de gebouwen in de Klapstraat om te vormen tot een wetenschapscampus", zegt directeur De Rijck. "Als het dossier rondkomt, dan eindigt het verhaal van de KSA in de Klapstraat. Het is ook duidelijk dat het niet meer houdbaar is om gebouwen te hebben die een keer per week gebruikt worden door een jeugdbeweging, terwijl de school die de gebouwen heeft, met plaatsgebrek kampt."

Projectontwikkelaar

De directeur sust door te zeggen dat een sloop van de KSA-lokalen niet voor morgen is, maar insiders zeggen dat het wel eens sneller zou kunnen gaan dan gedacht. "Via een publiek-private samenwerking kan het sneller gaan en moet je niet wachten op subsidies. De constructie die de directeur in gedachten heeft, is de volgende: een projectontwikkelaar bouwt de wetenschapslokalen en de school huurt 30 jaar de lokalen. Zo is het project sneller gerealiseerd dan met subsidies, en de privé-ontwikkelaar haalt er zijn winst uit. Op die manier zou er deze zomer, als de KSA op kamp is, al gestart kunnen worden met de afbraak", luidt het.


De school belooft een alternatief te zoeken voor de KSA, maar het Sint-Jozefscollege stootte eerder al de scouts Sint-Kristoffel af op haar campus aan de Capucienenlaan en bood ook geen alternatief aan. De scoutslokalen maakten plaats voor een nieuwe turnzaal, de stad Aalst moest tijdelijke lokalen aanbieden op De Pupillensite. "Maar dit is anders", zegt Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Jeugd en oud-KSA'er. "De scouts zijn indertijd bij de school komen vragen om lokalen, de KSA is 88 jaar geleden echt uit de school gegroeid. Binnen directie en raad van bestuur is er genoeg bereidheid voor een dialoog. Als de stad niet hoeft tussen te komen, dan zal ik blij zijn. Ik denk dat deze mensen in staat zijn om een oplossing te vinden", zegt De Koninck, die hoopt dat de KSA lokalen van de school zal mogen gebruiken.

Speelplaats aanbieden

"Ik ben bereid om de KSA lokalen en onze speelplaats aan te bieden om die op zondag te gebruiken", zegt directeur Arie De Rijck. "Maar dan moet er op maandagochtend wel weer in les gegeven kunnen worden. We zullen overleggen met de KSA of zo een oplossing haalbaar is."