Info over Voil Jeanet op nutskasten

Drie nutskasten vlakbij het standbeeld voor de carnavalist op de Hopmarkt in Aalst hebben een carnavaleske verpakking gekregen: "We leggen op één kast uit wat een voil jeanet is, gaan op de tweede kast aan de slag met zijn typische attributen en geven op de derde kast de visie weer van de kunstenaar op zijn beeld. Telkens in Nederlands als in 't Oilsjters", legt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) uit. "Jan Louies, samensteller van den Oiljstersen Diksjoneir, verleende hiervoor zijn medewerking. Bezoekers worden met een knipoog attent gemaakt op de creativiteit en de humor die zo kenmerkend is voor Aalst. Door deze humor en de creativiteit door te trekken in de openbare ruimte wil de stad bezoekers aanzetten om nog meer verrassende elementen te ontdekken." (RLA)