Historicus belicht leven Pieter Daens

Rik Strypens is de schrijver van 'Journalisten, opiniemakers voor en tegen het establishment. Lucien Jottrand en Pieter Daens.'.
Foto Rutger Lievens Rik Strypens is de schrijver van 'Journalisten, opiniemakers voor en tegen het establishment. Lucien Jottrand en Pieter Daens.'.

Historicus Hendrik Strypens heeft het in zijn nieuwe boek 'Journalisten. Opiniemakers voor en tegen het establishment. Lucien Jottrand en Pieter Daens' over de rol van de media in de sociale strijd. Twee persoonlijkheden, Lucien Jottrand (1804-1877) en Pieter Daens (1842-1918), staan centraal in zijn boek. "Lucien Jottrand was advocaat en journalist, en als lid van het Nationaal Congres in 1830 een van de grondleggers van de Belgische Staat. Als voorvechter van het algemeen stemrecht droeg Jottrand effectief bij tot de groei van de Vlaamse, sociale en democratische bewegingen", zegt Strypens.

Daensistische beweging

Hendrik Strypens is vandaag de dag erg actief in het Priester Daensfonds in Aalst. Het boek past dan ook in de festiviteiten van Daens 175, dat de 175ste verjaardag van priester Adolf Daens in de kijker zet. In zijn boek gaat het echter niet over Adolf maar over zijn broer Pieter, de journalist. Die nam het met zijn pen op tegen het establishment. "De oorsprong van het daensisme zou grotendeels buiten Aalst en het arrondissement liggen. De rol van Pieter Daens is nog steeds onderschat en er zijn voldoende aanwijzingen om Pieter Daens als de grondlegger van de daensistische beweging naar voor te schuiven", zegt hij. Alle informatie is te vinden via www.daens175.be. (RLA)