Groen licht voor opmaak fietsbeleidsplan

Het stadsbestuur heeft nu ook groen licht voor de opmaak van fietsbeleidsplan. "Met dit beleidsplan wil de stad duidelijk maken dat de fietser een belangrijke plaats inneemt in Aalst. Je merkt dat de fiets steeds populairder wordt. Als flexibel verplaatsingsmiddel bij uitstek vormt de fiets een belangrijke schakel in onze mobiliteitsvisie. Het is dus logisch dat we nu voorrang geven aan de ontwikkeling van een duidelijk fietsbeleidsplan", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "De stad zal dit plan in eigen beheer opstellen. We houden de uitwerking van het plan zo dicht mogelijk bij huis. Er is meer dan voldoende expertise aanwezig bij de stad. Vandaag is er al een vaste medewerker in dienst die zich specialiseert in fietscultuur en -infrastructuur. Hij zal de leiding nemen in het ontwerp van een concreet beleidsplan", verklaart Casaer. "Bovendien opteert Aalst voor een multidisciplinaire aanpak: de dienst Mobiliteit en Openbare Werken zal samenwerken met verschillende andere diensten en belangengroepen. Ik denk hierbij aan organisaties zoals de Fietsersbond. In dit fietsbeleidsplan stellen we de Aalsterse fietser centraal", zegt schepen Casaer. (RLA)