Groen en Lijst A in de clinch over Denderstraat

Schepen Ann Van de Steen (Lijst A) zegt dat Groen de plannen voor de Denderstraat - zonder fietspad - mee goedkeurde. Groen blijft erbij dat er veel te weinig wordt gedaan voor de fietsers in Aalst. De Denderstraat ging na de heraanleg open zonder fietspad. De bevoegde schepen beweert dat het fietspad later wordt aangelegd, maar Groen stelt dat het niet op de plannen staat.

"Jammer dat Groen zich niet meer kan herinneren dat het in 2014 en 2015 de toenmalig voorgelegde plannen mee goedkeurde. Deze dossiers worden voorafgaandelijk ook uitvoerig besproken op commissies en op de gemeenteraad zelf", aldus schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "Deze werken zijn ook nog niet af. We hebben nooit iets anders gezegd dan dat er nog veel werk is aan Aalst als fietsstad, maar de Aalsterse mobiliteitstanker is wel door ons toedoen gekeerd en uiteraard vinden we dat het werk moet voortgezet worden. In de huidige bestuursperiode werd er al voor 12,76 km fietspad aangelegd. Er is nog meer op komst", zegt Van de Steen, die pleit voor positiviteit.


Groen zegt wel degelijk constructieve oppositie te voeren, maar voor de fietsers is er te weinig aandacht, zegt de partij. "Het is perfect mogelijk om tijdens de werkzaamheden ook aan de fietser te denken, met een tijdelijk fietspad. En niet enkel een rijbaan voor de auto zoals nu het geval is. Als Groen zullen we blijvend constructieve voorstellen leveren, die de Aalstenaar en fietser ten goede komen", zegt Lander Wantens (Groen). (RLA)