Goed nieuws voor evenementenhal op Tragel: beroep tegen RUP Tragel Noord bij Raad van State ingetrokken

Zo zal de omgeving Tragel er in de toekomst uitzien. Rechts aan de Dender zie je de evenementenhal.
Repro Rutger Lievens Zo zal de omgeving Tragel er in de toekomst uitzien. Rechts aan de Dender zie je de evenementenhal.
De stad Aalst heeft een overeenkomst gesloten met de nv Matim en nv Schellaert over de ontwikkeling van de Tragel. Het doel is om daar onder meer een evenementenhal te bouwen, een Tragelweg aan te leggen tussen Ring en station en tal van woningen met zelfs een woontoren van minstens tien verdiepingen te bouwen. Matim en Schellaert gingen in beroep bij de Raad van State, waardoor het hele project op de helling kwam te staan.

Het conflict tussen de stad en Matim en Schellaert had drie oorzaken. Matim en Schellaert trokken naar de Raad van State tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Tragel Noord. Matim verzette zich ook tegen de ontwikkeling van de Tragelweg, omdat die deels gelegen is op de gronden van Matim. AGSA, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling van Aalst, had dan weer de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning van De Filatuur (eigendom van Schellaert) aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Schadevergoedingen

In de overeenkomst die in december goedgekeurd werd door de gemeenteraad en eerstdaags door de partijen zal getekend worden, worden de plooien gladgestreken. Daar kwam serieus wat bemiddelingswerk aan te pas vanwege burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Caroline Verdoodt (N-VA). Die konden ook niet anders. Er hingen de stad serieuze schadevergoedingen boven het hoofd indien de Tragelweg niet zou aangelegd worden. Die weg is namelijk de verbinding tussen de nieuwe pendelparking van het station en de Ring. Ook de handelszaken op Tragel à la Blokker en Aldi moeten contractueel verplicht geherlokaliseerd worden.

Schellaert wordt niet onteigend

“Partijen komen in onderhavige dading tot afspraken voor de verdere ontwikkeling van de Tragelsite, waar zij beiden eigendommen in bezit hebben. Partijen zullen enerzijds gronden aan elkaar verkopen. Verder worden afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling aan elkaar verkopen. Verder worden afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het deelgebied Tragel Zuid alwaar de bedrijfsgebouwen en de parking van Matim en Schellaert gelegen zijn, alsmede De Filatuur. Zulks faciliteert zowel de ontwikkeling van het deelgebied Tragel Noord (waarvoor een RUP bestaat) als het deelgebied Tragel Zuid (waarvoor geen RUP bestaat)”, zo staat er te lezen in de overeenkomst.

De stad en AGSA erkennen het recht van Matim-Schellaert om de bestaande handelszaak van Schellaert naar eigen goeddunken, voor de termijn die zij willen, te behouden. Er zal niet onteigend worden

Er staat onder meer het volgende: “De stad Aalst neemt een inspanningsverbintenis op zich om binnen het RUP Tragel Zuid de exploitatie van De Filatuur als ontmoetings- en/of bedrijvencentrum mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de leefkwaliteit van de omwonenden”, aldus de tekst. “De stad en AGSA erkennen het recht van Matim-Schellaert om de bestaande handelszaak van Schellaert naar eigen goeddunken, voor de termijn die zij willen, te behouden. Er zal niet onteigend worden. Als tegenprestatie verbindt Matim-Schellaert er zich toe door middel van gevelbekleding en/of groenvoorziening het bedrijf op redelijke wijze te laten inpassen binnen de esthetiek van de omgeving.”

Bouw niet meer on hold

Het betekent een deblokkering van het dossier Tragel. “Tegen het RUP ‘Herontwikkeling Tragelsite Noord’ werd beroep ingediend, zodat de komst van het multifunctionele evenementencomplex en bijhorende retailzone op de Tragelsite on hold werd geplaatst”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “Na intensieve onderhandelingen tussen de stad en de bezwaarhebbende werd een dading opgesteld, waarin alle partijen zich konden vinden.”

“Tijdens de gemeenteraad van december werd deze dading unaniem goedgekeurd, waardoor de bezwaarhebbende zijn beroep tegen het RUP intrekt. Dit betekent dat het RUP overeind blijft”, zegt de schepen. “Door het projectbureau wordt er achter de schermen hard verder gewerkt aan dit dossier. Vooral inzake mobiliteit dienen er nog enkele knopen doorgehakt.”