Geen 1 mei-optocht door corona: “Maar wel een cheque van 1.000 euro tegen digitale kloof”

1 mei 2020
ABVV 1 mei 2020
Traditioneel vieren de socialistische organisaties de Dag van de Arbeid in Aalst met toespraken op de Houtmarkt, met een optocht en met een gezellige barbecue vergezeld van een optreden. Door de coronamaatregelen kan dit alles niet doorgaan. De socialistische gemeenschappelijke actie Aalst besliste om een deel van het voorziene budget voor deze activiteit te schenken aan de actie ter bestrijding van de digitale kloof.

“De coronacrisis heeft een zeer grote impact op kwetsbare gezinnen”, zeggen de sociale organisaties. “In Aalst spreken we over meer dan 3.000 gezinnen in armoede. De scholen zijn nu al verschillende weken gesloten en kinderen zijn aangewezen op thuisonderwijs. De digitale kloof is al langer een probleem bij kwetsbare gezinnen. Vandaag drukt corona ons nog eens extra hard met de neus op de feiten. Door de sluiting van de scholen verloopt de uitwisseling van taken en informatie nu hoofdzakelijk digitaal. Net de kinderen die meer opvolging nodig hebben, dreigen hiervan het grootste slachtoffer te worden. Vaak beschikken zij niet over een laptop. De schoolachterstand achteraf inhalen is niet zo evident.”

Daarom beslisten de drie socialistische organisaties sp.a, ABVV en Bond Moyson om op 1 mei een cheque van 1.000 euro te overhandigen aan de actie ter bestrijding van de digitale kloof (een initiatief van een samenwerkingsverband van verschillende organisaties zoals Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, SOS Schulden op School, Broeiklas, …. ). “Met die centen kunnen tweedehandse laptops worden opgeknapt. En die laptops krijgen dan een nieuw leven bij de gezinnen die er nood aan hebben”, zeggen ze.