Energieschepen wil zonnepanelen op sociale woningen

Schepen van Energie Ann Van De Steen (SD&P) wil samen met de coöperatieve Denderstroom werk maken van meer zonnepanelen op de sociale woningen. "De zwakkeren in onze maatschappij hebben het op vandaag al moeilijk genoeg om de steeds maar stijgende energiefactuur te blijven betalen. Denderstroom vraagt dat de Vlaamse overheid een wetgevend kader zou creëren waarbij energiecoöperaties zonnepanelen zouden kunnen plaatsen op daken van sociale woningen", zegt Ann Van De Steen (SD&P). "Dat zou een 'triple win' kunnen creëren: een goedkopere elektriciteitsfactuur voor sociaal zwakkeren, een beperkte maar toch aantrekkelijke rente op het geïnvesteerd kapitaal van burgers via de coöperatie én een beter klimaat", zegt ze. "Indien de sociale huisvestingsmaatschappijen op ons grondgebied zonnepanelen willen plaatsen, kunnen wij hen daar bij helpen. Coöperatieve Denderstroom heeft de kennis en de ervaring om op heel korte termijn de daken uit te rusten." De schepen wil een brief sturen naar ministers Tommelein en Homansk. (RLA)