Eandis onderzoekt terugkeer stoom

AALST WIL MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN

De oude centrale van Electrabel aan de Dender staat er nog altijd, al werkt die niet meer.
Foto RLA De oude centrale van Electrabel aan de Dender staat er nog altijd, al werkt die niet meer.
Eandis onderzoekt in opdracht van de stad Aalst of stoom de stad weer kan verwarmen. Aalst was in de vorige eeuw - zonder het zelf te beseffen - al voorloper van milieuvriendelijke energie. Stoom uit de centrale van Interstoom trok door een ondergronds buizennetwerk van 45 kilometer naar bedrijven, winkels, flats en huizen.

Op het voetpad van het Keizersplein moest je tot midden de jaren 2000 nooit zout strooien wanneer het sneeuwde. Door de warmte van de ondergrondse stoombuizen maakte sneeuw er geen kans. Een netwerk van 45 kilometer buizen voorzag 3.500 huizen, appartementen, scholen, fabrieken, ziekenhuizen en andere gebouwen van stoom. Op die energie werkten centrale verwarmingen en het genereerde ook warm water in Aalst.


De stoomcentrale aan de Dender - ze staat er nog altijd, rechtover het stadspark - voorzag de stad van milieuvriendelijke energie lang voor er sprake was van klimaatopwarming. Alleen in Aalst, Zwevegem en Verviers is in België een warmteverdeelnet op zo'n schaal uitgebouwd.

Protest

Oud-gemeenteraadslid en parlementair André-Emiel Bogaert verzette zich in de jaren 2000 met honderden andere inwoners tegen de afbouw van stoom. De stad en Electrabel hadden samen beslist te stoppen met Interstoom. "Het buizennetwerk was aan vervanging toe en die investering wilden ze niet meer doen. We hebben geprotesteerd en druk bezochte volksvergaderingen georganiseerd. Uiteindelijk kreeg iedereen die aangesloten was een vergoeding van 2.500 euro. De buizen, die vaak met asbest omhuld waren, werden gratis verwijderd. Het buizenstelsel is na de afsluiting in 2006 geleidelijk uit de straten gehaald, telkens er wegenwerken waren. Ik vind het nog altijd jammer en als ze nu weer stoom gaan gebruiken, hebben we voor niks gevochten", zegt Bogaert.

Column

Oud-journalist Johan Velghe houdt in een column deze week een pleidooi voor de terugkeer van stoom. "Aalst was ooit de eerste Vlaamse stad die met stoomkanalen was uitgerust. De centrale in Aalst was voorloper op vlak van de ontwikkeling van de energiebesparende warmtekrachtkoppelingstechniek. Van de centrale vertrokken hoogspanningslijnen die bij de eerste van het land hoorden. De Aalsterse centrale was ooit een geslaagde samenwerking tussen de energiesector en lokale industriëlen, particulieren en openbare besturen. Er valt veel over het decennialange innoverende karakter van de Aalsterse centrale te vertellen", schrijft hij. "Het verhaal van de Aalsterse energieproductie gaat terug tot honderd en meer jaar geleden, toen in 1912 de gemeenteraad een vergunning goedkeurde voor elektriciteitsdistributie door de Sociétè d'Electricité du Nord de la Belgique. De Aalstenaars kregen een formulier in de bus om zich te abonneren op het leveren van elektriciteit."


De journalistieke feeling van Velghe zit nog altijd goed, want de stad heeft net een deal gesloten met Eandis over stoom in Aalst. "Het oude netwerk is niet meer bruikbaar, maar Eandis heeft opdracht gekregen te onderzoeken of stoom in de toekomst kan ingezet worden", legt schepen van Energie Ann Van de Steen (SD&P) uit.


"Er zijn in onze stad enkele nieuwe woonwijken op komst, zoals Immerzeel, en anderzijds heb je de firma Tereos Syral, in de volksmond nog 'den Amylum' genoemd, die veel energie en warmte produceert en waar dus een stoomcentrale zou kunnen werken. Aalst was ooit een voorloper, maar tegenwoordig zijn er veel steden die kiezen voor stoom. De Italiaanse stad Milaan en het Deense Kopenhagen hebben projecten lopen."