De Meerleer (N-VA) wil Save-charter

Aalsters gemeenteraadslid Caroline De Meerleer (N-VA) wil dat het stadsbestuur het Save-charter ondertekent.

"Aan de hand van het Save-charter wenst de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen lokale besturen blijvend aan te sporen een beter mobiliteitsbeleid te voeren", zegt De Meerleer. "Het Save-project wil in gemeenten een verkeersveiligheidscultuur doen ontstaan die er ook voor zorgt dat de verkeersleefbaarheid verhoogt. Deze doelstellingen kunnen perfect aansluiten bij de speerpunten 'veilig verkeer' en 'veilig naar school' van ons nieuw mobiliteitsplan." De Meerleer vernam van de bevoegde schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) dat hij naar aanleiding van haar vraag een afspraak heeft gemaakt met de vzw om een duidelijker beeld te krijgen over de concrete verwachtingen. (RLA)