Burgemeester legt bloemen aan graf Daens

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) en schepen Caroline Verdoodt (N-VA) hebben bloemen neergelegd bij het grafmonument van priester Daens op de begraafplaats in Aalst.

Op 1 november komen het Priester Daensfonds en haar sympathisanten samen aan het graf van Daens om het werk van de priester in herinnering te brengen. Martine Bode, directrice van het Forum voor Vlaamse Vrouwen gaf een opgemerkte speech waarin ze de hoofddoek een symbool van onderdrukking noemde en de neoliberalisering van het verenigingsleven aanklaagde. "Na de kerstvakantie stopt het Forum voor Vlaamse Vrouwen ermee. De eisen van de Vlaamse overheid - onder meer op administratief vlak - zijn gewoon te hoog. Op deze manier maakt het traditionele verenigingsleven geen enkele kans in Vlaanderen", zei ze.

En zo blijft Daens mensen verenigen. "Daens is méér dan geschiedenis en traditie. Zijn boodschap blijft hedendaags en nijpend actueel: de crisis, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de vluchtelingenstroom, de stijgende armoede en kinderarmoede", aldus het Priester Daensfonds. (RLA)

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) legt bloemen neer aan het grafmonument van priester Daens.
Rutger Lievens Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) legt bloemen neer aan het grafmonument van priester Daens.