Blootstelling aan luide knallen resulteert vaak in beschadigd of gescheurd trommelvlies

Of veel jongeren met gehoorklachten door straatbommetjes naar een oorarts of -specialist trekken is niet duidelijk. "De meeste patiënten van jonge leeftijd hebben klachten van oorsuizen door lange blootstelling aan luide muziek. Over het fenomeen van straatbommetjes zijn er geen echte cijfers bekend", zegt neus-, keel- en oorspecialist Ann Deklerck, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Gent.


Een straatbommetje produceert al snel 100 decibel aan geluid. Volgens de schooldirectie werden er verschillende bommetjes met elkaar verbonden, waardoor de knal aan kracht wint. "De gehoorschade is afhankelijk van het volume van de knal en de akoestiek in de ruimte waar het springtuig tot ontploffing werd gebracht. Een afdak zorgt voor weerkaatsing en versterking van het geluid. Blootstelling aan dergelijke knallen resulteert vaak in een beschadigd of gescheurd trommelvlies, met een tijdelijk gehoorverlies als gevolg. In ergere gevallen loopt het binnenoor schade op. Dat lijdt vaak tot blijvende gehoorschade", klinkt het.


De meest voorkomende behandeling voor plotse doofheid is het toedienen van een hoge dosis cortisone.


"Er is ook een experimentele behandeling waarbij de patiënt in een druktank met hoog zuurstofgehalte wordt geplaatst. Dat zou het beschadigd weefsel als het ware moeten stimuleren om sneller te genezen, al is dat nog niet medisch bewezen. Het is hoe dan ook aangewezen om na blootstelling aan knallen een nazicht door een NKO-arts te laten uitvoeren." (TVDN)