Auto’s mogen opnieuw door Walstraat, rood vlak op Frits De Wolfkaai verdwijnt

Het rode vlak aan de Frits De Wolfkaai verdwijnt.
RLA Het rode vlak aan de Frits De Wolfkaai verdwijnt.
Het stadsbestuur heeft het plan opgevat om opnieuw autoverkeer toe te laten in de Walstraat, iets wat nu nog verboden is. De vorige mobiliteitsschepen, Dylan Casaer, verbood het autoverkeer om nog door de Walstraat te rijden, maar die maatregel wordt nu teruggedraaid. De Treinstraat krijgt het statuut fietsstraat.

De verkeerssituatie van de Walstraat en de omgeving carnavalshallen is besproken op de commissie Stadsvernieuwing, Openbare werken, Mobiliteit en Personeel van 12 september. Op basis daarvan werd een nieuw voorstel met betrekking tot de Walstraat uitgewerkt.

“De Walstraat wordt opnieuw opengesteld voor autoverkeer”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit in Aalst. “De oorspronkelijke situatie van éénrichtingsverkeer vanaf de Treinstraat naar de Frits De Wolfkaai wordt opnieuw ingevoerd. Het parkeren langs de rechterzijde in de rijrichting van het verkeer wordt verboden. Aan de overzijde ligt een fietspad in tegenrichting en dus komt er een parkeerverbod. De voorrangsregeling wordt aangepast: gemotoriseerd verkeer en fietsers die de Walstraat verlaten dienen voorrang te verlenen aan het wegverkeer op de Frits De Wolfkaai”, zegt hij.

“Op dit moment is de Walstraat officieel zelfs geen fietsstraat, zegt De Gucht. “De Walstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, dit is een ander statuut”, zegt hij. De plannen zijn goedgekeurd door het schepencollege, toch wil de schepen nog een aanpassing erdoor krijgen. “Ik ga voorstellen om de Walstraat terug open te stellen voor gemotoriseerd verkeer maar bijkomend voorstel is om deze straat, naast de Treinstraat, het statuut fietsstraat te geven.”

De verkeerssituatie aan de 'konker' verandert.
RLA De verkeerssituatie aan de 'konker' verandert.

De fietsers hadden tot nu toe voorrang aan de Frits De Wolfkaai, aan het uiteinde van de Walstraat. Automobilisten moesten stoppen en voorrang verlenen, maar bijna geen enkele automobilist doet dat. De stad lost dat als volgt op. “Het rode vlak op de Frits De Wolfkaai verdwijnt en wordt vervangen door twee fietssuggestiestroken als oversteek voor fietsers in beide richtingen”, zegt de schepen.

Treinstraat = fietsstraat

“Om de snelheid van het verkeer komende van de Frits De Wolfkaai richting Treinstraat te verminderen, wordt een korte drempel van 1,20 meter gelegd tussen de Treinstraat en de Walstraat. de voorrangsregeling blijft ongewijzigd: autoverkeer dient te stoppen voor het tegenovergestelde verkeer dat de spoorwegtunnel verlaat”, zegt De Gucht.

In de Walstraat verliest de fietser de alleenheerschappij, de Treinstraat krijgt dan weer het statuut ‘fietsstraat’. Dat betekent dat auto’s de fietsers niet meer mogen inhalen in de straat tussen de Molendries en de Walstraat.

De nieuwe verkeerssituatie aan de Walstraat.
Stad Aalst De nieuwe verkeerssituatie aan de Walstraat.

Betonblokken aan carnavalshallen

De sluipweg aan de carnavalshallen wordt ook aangepakt. Je kan die alleen nog maar bereiken via Bleekveld. “De doorgang van de Hoge Vesten naar de carnavalshallen en de Hoveniersparking (en omgekeerd) wordt afgesloten middels het plaatsen van betonblokken, de voorrangsregeling wordt hier aangepast in het voordeel van de fietsers die de Leirekensroute verlaten: het gemotoriseerd verkeer vanuit de Hoge Vesten dienen vóór de ‘konker’ te stoppen en voorrang verlenen aan de fietsers.”

Het schepencollege gaf zijn fiat al voor deze nieuwe maatregel. De commissie mobiliteit zal dit bespreken op 17 oktober. “Als de proefopstelling wordt ingevoerd, zal die na zes maanden opnieuw worden geëvalueerd”, belooft de schepen.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • christophe vinck

    Terugdringen fiets in het voordeel van auto ? Absurd. De toekomst is een autoloze binnenstad. Heb tijdens het jaar dat fietsen voorrang hadden op rode strook Frits De Wolf geen enkele keer politie de naleving zien controleren. Uiteraard houden autochauffeurs zich dan niet aan regels. Perverse logica, gevaar komt van laks beleid. Gelukkig doen we op alcohol achter stuur wel nog controles.