Archeologen ontdekken eeuwenoude zuilen onder speelplaats DvM

Deze zuilen werden ontdekt.
Rutger Lievens Deze zuilen werden ontdekt.
Archeologen hebben een eeuwenoude kelder met natuurstenen zuilen gevonden waar vroeger een deel van de speelplaats was van de lagere school DvM. De school bouwt er nieuwe klaslokalen, maar archeologisch onderzoek brengt er waardevolle vondsten aan het licht. "Uniek voor Aalst", zegt de archeoloog.

Op het terrein van de DvM basisschool wordt momenteel een archeologische opgraving uitgevoerd n.a.v. de uitbreiding van het schoolcomplex in samenwerking met Bureau Partners architectenbureau en de aannemer Alheembouw. De opgraving wordt in opdracht van het schoolbestuur uitgevoerd door archeologen van Ruben Willaert bvba.

"De opgraving vloeit voort uit een archeologisch vooronderzoek, dat in de zomer van 2016 werd uitgevoerd", zegt archeologe Janiek De Gryse. "Ter hoogte van het toenmalig basketbalterrein werd toen één lange proefsleuf haaks op de straat aangelegd. De bedoeling was om na te gaan of er archeologische resten aanwezig waren en indien ja, om welke resten het dan precies ging. Bij de aanleg van de proefsleuf werden net onder het huidig loopniveau heel wat bewoningsresten vastgesteld. Het ging om muren, vloeren, gewelfrestanten en kuilen. De meeste bewoningsresten zijn waarschijnlijk in de late middeleeuwen te dateren."

Deze kelder met zuilen werden ontdekt.
Rutger Lievens Deze kelder met zuilen werden ontdekt.
De oorsprong van Aalst

In de omgeving waar er gegraven wordt, de Sint-Martinuskerk, ontstond Aalst. "Deze kerk speelde een belangrijke rol binnen de stadsontwikkeling van Aalst. Diverse opgravingscampagnes in het verleden hebben aangetoond dat de middeleeuwse stad Aalst ontstaan is uit een vroegmiddeleeuwse bewoningskern (5de -9 de eeuw)", zegt de archeologe. "Deze nederzetting bestond uit 2 elementen: een woonareaal (Zelhof ) op de linkeroever van de Dender en een (houten) kerk (voorloper van de Sint-Martinuskerk) met begraafplaats."

"Het Sint-Martensplein, dat tot het begin van de 20ste eeuw de Oude Graanmarkt genoemd werd, wordt door sommigen naar voor geschoven als het centrale marktplein van deze eerste woonkern. Tijdens de late middeleeuwen werd de noordzijde van dit plein gekenmerkt door een dichte bebouwing, met o.a. de graanhal (het Korenhuis). Vermoedelijk bevindt dit gebouw zich net naast het huidige opgravingsterrein", zegt ze.

Archeologe Janiek De Gryse geeft een woordje uitleg.
Rutger Lievens Archeologe Janiek De Gryse geeft een woordje uitleg.

Imposante kelder

Behalve verschillende laatmiddeleeuwse muren en kuilen, heeft de huidige opgraving een imposante kelder aan het licht gebracht. "Het gaat om een kelder met hoofdzakelijk natuurstenen muren en een bakstenen gewelf. Dit gewelf werd oorspronkelijk ondersteund door 4 zuilen in kalkzandsteen", zegt De Gryse. "Twee zuilen zijn nog bijna tot hun volledige hoogte bewaard. Verder kon vastgesteld worden dat de kelder vanaf de buitenzijde toegankelijk was door middel van 2 trappen aan noordelijke zijde. De datering van deze kelder wordt momenteel nog onderzocht. Een datering in de late middeleeuwen is voorlopig niet uit te sluiten. Evenmin is duidelijk tot welk gebouw deze kelder behoort. Het is in elk geval duidelijk dat het om een gebouw met een zekere status moet gaan. Gelijkaardige kelders zijn in Aalst niet bekend.”

Schepen Karim Van Overmeire bij archeoloog Janiek De Gryse, directrice Mich�le Haeck en vertegenwoordigers van DvM.
Rutger Lievens Schepen Karim Van Overmeire bij archeoloog Janiek De Gryse, directrice Mich�le Haeck en vertegenwoordigers van DvM.

Stad wil vondsten bewaren

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) wil samen met de directie van DvM bekijken hoe de archeologische vondsten bewaard kunnen worden. De vondsten verwerken in het schoolgebouw lukt niet volgens de directie. “Decretaal gezien is het aan de bouwheer om als een goede huisvader zorg te dragen voor wat er gevonden wordt, maar deze vondsten kunnen natuurlijk bijdragen om de vroegste geschiedenis van onze stad in kaart te brengen", zegt hij. "Ik sta in contact met DvM om te bekijken op welke manier we als lokaal bestuur kunnen helpen om dit erfgoed te bewaren. Gezien het uitzonderlijk belang wil ik bekijken of, en onder welke voorwaarden, de archeologische vondsten aan de stad kunnen worden overgedragen.”

Op de plek waar er gegraven wordt komt er een nieuw schoolgebouw met een fietskelder, een sportterrein en drie klaslokalen voor de lagere school.

DvM bouwt een fietsenstalling en klaslokalen.
DvM DvM bouwt een fietsenstalling en klaslokalen.
Deze kelder met zuilen werden ontdekt.
Rutger Lievens Deze kelder met zuilen werden ontdekt.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.