3.552 registraties bij BE-Alert

Het alarmeringssysteem BE-Alert werd donderdag onder meer in Aalst uitgetest. "De stad Aalst stuurde een bericht naar 3.552 geregistreerde inwoners. Deze test was een goede oefening om het systeem uit te proberen", zegt de stad. "BE-Alert is een alarmeringssysteem van FOD Binnenlandse Zaken waarmee steden en gemeenten hun burgers kunnen verwittigen en de nodige instructies kunnen geven bij een noodsituatie. Deze boodschappen worden verspreid via sms, e-mail of gesproken telefoonboodschap. In Aalst ontvingen 3.552 bewoners die zich inschreven voor BE-Alert een testbericht via sms. Aalst deed mee aan de grootschalige alarmeringstest om BE-Alert zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Inwoners over heel België ontvingen een BE-Alertbericht, dat hen wijst op het belang van verwittiging bij een noodsituatie. Door BE-Alert uit te testen kwamen een aantal verbeterpunten aan het licht die de stad Aalst overmaakte aan de FOD Binnenlandse Zaken. Het systeem wordt binnenkort nog adequater en efficiënter." Registreren kan nog steeds op www.be-alert.be. (RLA)