"Vrouw had gered kunnen worden"

PERSONEELSTEKORT LEIDT TOT ONVREDE BIJ BRANDWEER

Op 23 april overleed een 82-jarige vrouw bij een uitslaande brand in Nieuwerkerken.
Mozkito Op 23 april overleed een 82-jarige vrouw bij een uitslaande brand in Nieuwerkerken.
Het rommelt in de brandweerkazerne van Aalst. Het nijpend personeelstekort zou daar de oorzaak van zijn. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, is de uitslaande brand van 23 april in Nieuwerkerken. "Als onze eerste wagen niet onderbemand was, hadden we de dood van de 82-jarige vrouw kunnen vermijden", klinkt het.

Volgens bepaalde bronnen vertrok de eerste pompwagen met vier pompiers aan boord. "In werkelijkheid moet zo'n voertuig zes man sterk zijn. Het tekort aan personeel leidde tot een andere aanpak waarbij niemand de woning veilig kon binnendringen".


Die stelling wordt tegengesproken door zonecommandant Wim Van Biesen. "We hebben dat gerucht gehoord. Dus hebben het verloop van die dag laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat de vrouw al enige tijd in de met rook gevulde woning zat. Het geroep dat sommige brandweermannen hebben gehoord, kwam dus niet van het slachtoffer, maar wel van de buren aan de voorzijde van het huis", klinkt het.


Volgens brandweerman Bart Van Melkebeke, die ook vakbondsafgevaardigde van ACOD is, is het personeelstekort schrijnend. "Geregeld moeten wij met te weinig manschappen vertrekken, of te laat. In de overeenkomst met de stad staat dat we binnen twee minuten na de eerste oproep moeten uitrukken. Dat lukt niet meer". Volgens Van Melkebeke staat het water dan ook aan de lippen van de pompiers en wordt nagedacht over. "Een staking bij de brandweer gebeurt zelden, omdat we fier zijn op onze job. Maar op een bepaald moment is de maat vol."


Dat de pompiers dreigen met een staking moet serieus genomen worden. De spuitgasten bewezen dat in 2010, toen ze een week lang het werk neerlegden en geen enkel hulpverleningsvoertuig de kazerne verliet.


Zonecommandant Van Biesen ontkent het personeelstekort niet. "Het brandweerkorps, dat in 1976 werd opgericht, heeft last van vergrijzing. De pompiers die toen op 18-jarige leeftijd bij ons aan het werk gingen, gaan stilletjesaan met pensioen. Door de nieuwe statuten vragen veel oudere brandweermannen om enkel nog licht werk te verrichten. En er zijn ook enkele langdurig zieken. Dat moet opgevangen worden, en daar zijn we mee bezig. Er komen binnenkort acht ambulanciers bij", klinkt het.


Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) laat weten bereid te zijn om naar de brandweermannen te luisteren.

Brandweerman Bart Van Melkebeke.
Tim Van Damme Brandweerman Bart Van Melkebeke.