“Toets niet ingediend? We hebben hem”: Aalsterse leerkrachten in opspraak door uitgelekte berichten

Uitgelekte Facebook-chats tussen twee leerkrachten van het VTI in Aalst zijn hét gespreksonderwerp in de school.
RV Uitgelekte Facebook-chats tussen twee leerkrachten van het VTI in Aalst zijn hét gespreksonderwerp in de school.
Leerkracht A: ‘Is het gelukt met het vijfde?’ Antwoord leerkracht B: ‘Ja, drie gebuisd.’ Uitgelekte Facebook-chats tussen twee leerkrachten van het VTI in Aalst zijn hét gespreksonderwerp in de school. De twee leerkrachten lijken er in privégesprekken plezier in te hebben en zelfs af te spreken om leerlingen tegen te werken en slechte punten te geven. “Iedereen ventileert toch wel eens zijn frustraties in een privégesprek. Dat dit naar buiten komt, is inbreuk van onze privacy", verdedigen ze zich. Het gesprek lekte uit toen een van de twee vergat uit te loggen op een computer van de school.

De campusdirectrice van het VTI in de Sinte Annalaan in Aalst zit thuis met een burn-out. Een leerkracht die er vorig jaar nog lesgaf, wil na het uitlekken van de chats niks meer met de school te maken hebben en is opgestapt. Ook een leerkracht die deelnam aan de uitgelekte chats zit tegenwoordig thuis. Onder leerlingen én leerkrachten is de inhoud van de chats het gespreksonderwerp van het moment. Allemaal nadat eind vorig schooljaar een maandenlange chatconversatie tussen twee leerkrachten Mechanica uit het VTI boven water kwam. Het bestuur van de school probeert de brokken te lijmen op dit emotioneel en professioneel slagveld.

‘Is het gelukt met het vijfde? Ja, drie gebuisd.’

Uit chatberichten tussen de twee betrokken VTI-leerkrachten

Onze redactie kon de uitgelekte chatberichten waar zoveel commotie is over ontstaan op het VTI inkijken. Het is natuurlijk niet fijn om als leerling te lezen dat je leerkracht je een ‘zeiker’, ‘tamzak’ of ‘lul’ vindt. Over collega-leerkrachten staat er zwart op wit dat ze een ‘eikel’ of een ‘teppen’ zijn. Meer op het randje zijn de afspraken die leerkracht A en leerkracht B maken over het systematisch sanctioneren van leerlingen en de euforische conversaties wanneer het hen lukt een leerling te laten zakken:

‘Onze vriend heeft zijn toets niet ingediend. We hebben hem.’

‘Is het gelukt met het vijfde? Ja, drie gebuisd.’

‘C-attest als het kan. Dan heeft hij ook geen getuigschrift. Helaas.’

Week voor carnaval vrijaf

“Uit de chats blijkt dat de twee leerkrachten soms afwezig zijn zonder dat de directie het weet en ze dekken mekaar in”, zegt een collega-leerkracht. “In november stuurt de ene leerkracht naar de andere: ‘Ik zal morgen of zondag eens tellen vanaf carnaval, dat jij dan vrij hebt de vrijdag. Goed?’ Antwoord leerkracht B: ‘De week voor carnaval vrijaf, dan is het goed voor mij. Anders pluis ik eens uit’. Een van de twee werkt voor carnaval aan praalwagens en heeft dus graag vrijaf.”

De betrokken leerkracht reageert: “Dit gebeurde allemaal in samenspraak met onze verantwoordelijke. We gaven elk twee uur praktijkvakken. Ik twee uur in de voormiddag, mijn collega twee uur na de middag. Wij mochten dat regelen dat we week om week vier uur praktijkvakken gaven. Dat gebeurt in de hogere jaren wel meer zonder dat de directie op de hoogte is, maar wel de technisch adviseur. Uiteindelijk hebben we wat hier staat in deze passage van de chats niet toegepast, omdat ik in de namiddag vervanging diende te geven”, verweert de leerkracht zich.

“Oefeningen van het eerste middelbaar aan iemand van het zesde geven, dat zijn pesterijen”

Een VTI-collega over de gelekte gesprekken tussen twee andere leerkrachten

Nog in november spreken de leerkrachten af om leerling S. elke week een uur strafstudie te geven. “Vrijdag een uurtje nablijven betekent dat. Het duo besluit de leerling uit het zesde oefeningen te geven voor het eerste middelbaar”, zegt een collega van de twee, die anoniem wil blijven. In de chats lezen we: ‘Elke week één uur strafstudie met oefeningen rond tekening lezen uit de eerste en tweede graad. We starten direct tot de krokusvakantie. Kerst is wat te kort op. Hij vraagt erom.’ “Oefeningen van het eerste middelbaar aan iemand van het zesde geven, dat zijn pesterijen”, zegt een collega over het gesprek van de twee.

Vergeten uitloggen

De chats lekten uit wanneer een van beide leerkrachten op een computer van de school had gewerkt, maar zich niet had uitgelogd uit Facebook. De persoon die daarna de computer gebruikte, zag het gesprek, drukte het af en ging ermee naar de directie.

Volgens Jeroen D’Hondt, de advocaat van een van de betrokken leerkrachten, is het probleem niet zozeer de inhoud van de berichten. Dat de berichten zijn afgeprint en actief verspreid in de school, dat is tegen de GDPR-wet, zegt hij. “We hebben de campusdirecteur dan ook in gebreke gesteld. Wanneer deze gesprekken op haar bureau zijn beland, had ze daar omzichtig mee moeten omspringen en haar personeelsleden beschermen”, zegt advocaat Jeroen D’Hondt. “Geen van beide leerkrachten heeft toestemming gegeven om de conversaties te verspreiden. Die chats zijn op een ongelukkige manier naar buiten gekomen, maar als directie moet je dan aan schadebeperking doen. Niet bespreken met collega’s van de betrokkenen”, zegt D’Hondt.

Ventileren

“Het gaat hier duidelijk om het ventileren van frustraties. Het gaat hier om leerkrachten die niet goed in hun vel zitten en dat uiten tegen mekaar”, zegt de advocaat. “Als directie moet je je dan afvragen, hoe kan ik die leerkrachten helpen om te werken aan dat slecht gevoel? Men heeft het omgekeerde gedaan. Nu zijn deze twee leerkrachten het voorwerp van pesterijen”, zegt D’Hondt.

Het schoolbestuur zegt dat het de twee leerkrachten wiens chatgesprekken zijn uitgelekt,  nauw opvolgt. “Er is overleg geweest met de katholieke koepel. Dit is een delicate oefening, waar we mee bezig zijn. Respect voor mekaar vinden we enorm belangrijk op school. De leerkrachten worden van dichtbij opgevolgd”, zegt Joost De Groote van het bestuur van het VTI. Tot een tuchtprocedure of ontslag komt het niet. “Het is maar de vraag hoe de rechtbank zou reageren. Het gaat om privégesprekken. De privacywet indachtig, zou je op een rechtbank weinig kans maken”, zegt de school.

“Bewust gelekt”

Zondagavond verduidelijkte de school nog haar standpunt: “Het dossier werd wel degelijk door het schoolbestuur behandeld en ernstig genomen. De betrokken collega’s kregen wel degelijk een sanctie opgelegd, het wettelijk kader respecterend. Het dossier wordt verder door het schoolbestuur opgevolgd. Het schoolbestuur kan niet anders dan vaststellen dat deze informatie welbewust werd gelekt aan de pers om de school en het schoolbestuur schade toe te brengen. Het schoolbestuur stelt zich dan ook de vraag hoe bepaalde interne informatie aan de pers werd bezorgd en zal indien haar rechten werden geschonden niet nalaten om verdere stappen te ondernemen”, aldus Joost De Groote, waarnemend voorzitter van het VTI in Aalst
88 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Ronald Paeleman

  Ester Paeleman je weet niet waar je over spreekt. Mijn zoon is ook gepest door 2 leerkrachten en heeft zijn jaar moeten over doen. Er zijn goede en slechte leerkrachten en de slechte worden beschermd en wat gebeurd er met het kind dat een jaar verloren heeft daardoor en alle gevolgen , niets want daarvoor is er geen oplossing. Doe eerst wat levenservaring op en moei je dan in deze zaken. FOEI

 • Marieken Cels

  Ze gaan weer de klokkenluider viseren ipv die mensen die het niet waard zijn jonge mensen de weg naar volwassenheid te tonen.

 • Diane Bernaerts

  Die leerkrachten moeten niet zeuren over "privacy" als ze hun chats hebben gevoerd via computers van de school en dan nog zo dom waren om niet uit te loggen.

 • Ronny Conde

  Ik ben ook een jaartje gepest geweest.Door een praktijkleraar.Mijn werk was evengoed als de anderen, maar ik kreeg altyd punten onder de 70%

 • Dagmar D'Hollander

  Ben zelf ook ooit geviseerd geweest door 2 leerkrachten. De ene had in het begin van dat schooljaar gezegd dat hij me ging buizen. Hij deed dat dan ook op het einde van het jaar na mondeling examen.